2024 23 birželio

Higienos institutas praneša apie prasidedantį maudymosi sezoną

Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras informuoja, kad birželio 1 d. Lietuvoje prasideda maudymosi sezonas, kuris tęsis iki rugsėjo 15 d.

Ne anksčiau kaip 10 dienų iki maudymosi sezono pradžios turi būti atliekami ir reguliariai, kas dvi savaites kartojami maudyklų vandens kokybės tyrimai (birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais, iki rugsėjo 15 d.). Savivaldybių institucijos gali koreguoti tiek sezono pradžią, tiek pabaigą, atsižvelgdamos į besimaudančiųjų skaičių. Nustačius, kad vanduo neatitinka higieninių reikalavimų, turi būti atliekami papildomi tyrimai.

Savivaldybės, atsižvelgdamos į visuomenės teikiamus siūlymus, prieš maudymosi sezoną sudaro prižiūrimų maudyklų vandens kokybės tyrimų kalendorinį grafiką. Savivaldybės šią informaciją turi skelbti savo interneto svetainėse ir pateikti Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centrui. Maudyklų vandens kokybė yra stebima maudyklose, įtrauktose į stebimų Lietuvos maudyklų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-138 „Dėl Stebimų Lietuvos maudyklų sąrašo patvirtinimo“ ir pagal poreikį pakeičiamą. Sąraše yra 121 maudykla. Paplūdimių lankytojų saugą, paplūdimių sveikatos saugos reikalavimų laikymąsi, paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio juose taisyklių laikymąsi ir paplūdimių priežiūrą turi užtikrinti institucijos, atsakingos už paplūdimių ir maudyklų administravimą.

Prieš maudymosi sezoną gauti 76 maudyklų iš 121 į stebėsenos sąrašą įtrauktos maudyklos vandens tyrimų rezultatai. Informacijos apie maudyklų vandens kokybę nėra gauta iš Panevėžio miesto ir rajono, Šiaulių miesto ir rajono, Neringos ir Elektrėnų savivaldybių, Lazdijų, Pakruojo, Radviliškio, Kelmės, Telšių, Utenos, Molėtų, Zarasų, Ignalinos, Širvintų, Elektrėnų ir Švenčionių rajonų savivaldybių, kurias privaloma stebėti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą maudyklų sąrašą.

Pagal pateiktus maudyklų vandens kokybės mikrobiologinių tyrimų rezultatus Kauno miesto Kauno marių II paplūdimio vandens kokybė gegužės 22 ir 27 d. nustatytas rastas didesnis nei leidžiama higienos normoje žarninių lazdelių ir (ar) žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius, visose kitose maudyklose vandens kokybė atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“  reikalavimus. Vandens tyrimų rezultatai kiekvienoje apskrityje iškart atnaujinami gavus informaciją iš savivaldybių ar laboratorijų  čia.

Ištyrus vandens kokybę 62 rekreacijai skirtų zonų, rastas didesnis nei leidžiama higienos normoje žarninių lazdelių ir (ar) žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius vandenyje prie Vinios užės Gerovės parko Vilniaus mieste gegužės 21 ir 27 d.

Higienos institutas primena, kad maudyklų vandens kokybė vertinama pagal du mikrobiologinius parametrus: žarninių enterokokų ir žarninių lazdelių skaičių. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Papildomus tyrimus reikia atlikti, kai mikrobiologiniai parametrai neatitinka higienos normos reikalavimų. Nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas vandens kokybės tyrimams atlikti turi būti paimtas papildomas mėginys, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys – praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos.

Visuomenė supažindinama su informacija apie vandens kokybę per žiniasklaidą, savivaldybių interneto svetainėse. Taip pat naujausi vandens kokybės tyrimų rezultatai ir rekomendacija nesimaudyti ar draudimas maudytis, jei nustatyta tarša, turi būti skelbiami stenduose prie paplūdimių.

Related Post

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *