2024 20 gegužės

Kariuomenės vadas: sėkminga gynyba užtikrinama per tinkamą pasirengimą

Pirmojo oficialaus darbo vizito į Šveicarijos Konfederaciją išvykęs Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys susitiko su Šveicarijos kariuomenės vadu generolu leitenantu Thomas Süssli, su kuriuo aptarė dvišalio karinio bendradarbiavimo stiprinimo perspektyvas, apsikeitė įžvalgomis dėl saugumo situacijos bei galimų grėsmių vertinimais, aptarė identifikuotas Ukrainos karo pamokas bei paramos Ukrainai klausimus. 

Nors geografiškai Lietuva ir Šveicarija susiduria su skirtingais iššūkiais, dvišalių diskusijų metu abiejų valstybių kariuomenių vadai akcentavo, jog pasaulyje vykstantys geopolitiniai pokyčiai gali daryti reikšmingą poveikį Europoje vykstantiems procesams ir galimai įtakoti potencialias grėsmes.
Lietuvos kariuomenės vadui buvo pristatytas Šveicarijoje taikomas visuotinio šaukimo modelis, šauktinių ir rezervo karių rengimas bei pakartotiniai mokymai.

Pasak gen. V. Rupšio , Šveicarija, kur pagal konstituciją kiekvienas vyras privalo atlikti karinę tarnybą, yra efektyvaus visuotinio pasirengimo gintis pavyzdys. Kasmet šioje šalyje 18 savaičių trukmės bazinio kario kursą atlikti pašaukiama apie 20 tūkstančių 20-24 metų amžiaus vyrų, kurie po to reguliariai kviečiami pakartotiniams rezervo mokymams bei įgūdžių atnaujinimui. Atitinkamai pagal Šveicarijos kariuomenei keliamų užduočių poreikį ir atsižvelgiant į nustatytus reakcijos laikus, per mėnesį gali būti mobilizuota iki 140 tūkstančių Šveicarijos rezervo karių. Šaukimas į kariuomenę yra labai gerai suderintas su švietimo sistema, kuomet civilinėse mokymo institucijos įgytos žinios bei išsilavinimas efektyviai pritaikomi kariuomenėje.

Dar viena tema, kuri aktuali Lietuvai ir Šveicarijai, naujos ginkluotės įsigijimas bei naujų gynybinių pajėgumų vystymas. Lietuvos delegacijai buvo pristatyti Šveicarijos kariuomenės artilerijos ateities vystymo planai, ypatingi dėl naujos platformos ir pakitimų vadovavime bei valdyme.

Vizito metu abiejų valstybių kariuomenių vadai Simplono perėjoje Alpėse stebėjo 1-osios brigados artilerijos bataliono M109 155mm haubicų šaudymo pratybas „Tyro Alto”.

Savo ruožtu, Lietuvos kariuomenės vadas pristatė mūsų valstybės ketinimus kurti nacionalinę diviziją su vystomais tankų pajėgumais. Susitikimų metu pabrėžta „Combined Armes” koncepcijos, kuomet gynyba yra efektyviai užtikrinama per tinkamą manevro galios, artilerijos, paramos iš oro bei kitų komponentų suderinamumą ir bendrą veikimą kartu mūšio lauke, pritaikymo ir įgyvendinimo svarba. Susitikime kalbėta apie galimybes keistis patartimi siunčiant stebėtojus į Lietuvoje vykstančias nacionalines karines pratybas.
Vizito metu taip pat daug dėmesio skirta logistinio aprūpinimo, konflikto ar karo atvejui būtinų atsargų sukaupimo bei nenutrūkstamų tiekimo grandinių užtikrinimo klausimams. Kariuomenių vadai aplankė centrinį Thuno kantono logistikos centrą, kuriame pristatytas Šveicarijoje taikomas logistinio aprūpinimo modelis. 
Šveicarijos kariuomenę taip pat domino galimybė ieškoti bendradarbiavimo galimybių informaciniame ir kibernetiniame domenuose, kur Lietuva yra įgijusi didelę patirtį.

Nuotr. aut. Alex Kühni, Swiss Armed Forces.

Related Post

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *