2024 20 gegužės

Žmonių apsisprendimas priešintis – valstybės išlikimo pagrindas

Pilietinis pasipriešinimas – visų mūsų susitelkimas, ginant Lietuvos nepriklausomybę, teritorijos vientisumą ir žmonių laisvę. Todėl kiekvieno vaidmuo yra svarbus. Gegužės 14-ąją švęsime Pilietinio pasipriešinimo dieną. Šiemet gegužės 14-ąją visi Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys tautiečiai pirmąkart kviečiami laikyti Pilietiškumo egzaminą ir pademonstruoti savo žinias apie patriotizmą, pilietiškumą ir valstybę.

Esminis Lietuvos gynybos principas – visuotinė gynyba

Kilus pavojui Tėvynei, pagrindinis šalies gynybos principas yra visuotinė gynyba. Tai reiškia, kad Lietuvos gynybai būtų sutelkiami visi ištekliai ir panaudojamos karinės bei nekarinės priemonės. Pirmiausia, Lietuvą ginklu gintų kariuomenė kartu su NATO sąjungininkais, bet prie šalies gynybos privalėtų prisidėti ir kiti: civilinės institucijos bei piliečiai, kurie valstybę galėtų ginti ginklu arba įsijungtų į neginkluotą pilietinį pasipriešinimą.

„Neginkluotas pilietinis pasipriešinimas šalies gynyboje yra itin svarbus dalykas, nes kova su priešu tampa asmeniniu kiekvieno reikalu. Svarbiausia – nelikti nuošalyje. Tam, kad pilietinis pasipriešinimas būtų efektyvus, turi veikti ir kietoji, ir švelnioji galia. Tuomet tai bus galinga jėga, svarus argumentas kovoje”, – sako krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas.

Tam, kad valstybė, t. y. ir valstybinės organizacijos, ir piliečiai būtų pasiruošę netikėtumams, yra stiprinamas institucijų pasirengimas mobilizacijai ir piliečių rengimas pilietiniam pasipriešinimui.

Tuo pat metu plėtojama mobilizacijos sistema, kuria siekiama užtikrinti, kad valstybės institucijos ir piliečiai sugebėtų veikti karo atveju – greitai pertvarkyti savo veiklą, sutelkti gynybai ir kitoms sritims būtinus išteklius.

Piliečių rengimas nenumatytiems atvejams valstybėje, vykdomas didinant visuomenės atsparumą tokioms hibridinėms grėsmėms kaip dezinformacija, propaganda, kibernetinės atakos ir stiprinant piliečių pasiryžimą ginti valstybę. Lietuvos gyventojai privalo turėti žinių, kad galėtų tapti realia gynybine galia.

Tiesa, svarbiausias dalykas yra valia priešintis ir visuomenės įsitraukimas, bendradarbiavimas, nes žmonių apsisprendimas priešintis yra valstybės išlikimo pagrindas. Kasmet augantys pasiryžusių ginti šalį piliečių skaičiai rodo, kad valia ginti valstybę stiprėja. 2023 m. gruodžio mėn. atlikta visuomenės nuomonės apklausa rodo, kad šalį agresijos atveju neginkluotomis priemonėmis gintų 61 proc. gyventojų, o ginklu priešintųsi daugiau nei pusė visuomenės.

Piliečių rengimas pilietiniam pasipriešinimui reikalauja ilgalaikio ir nuoseklaus darbo tiek iš valstybės, tiek iš pačių žmonių pusės. Mokymai, kursai, dalyvavimas įvairių organizacijų veikloje padeda žmonėms burtis. O susibūrimas, bendrystė ir yra pagrindas, ant kurio laikytųsi ir būtų organizuojamas bendras pilietinis pasipriešinimas.

Aktyvių ir pilietiškų žmonių tinklas reiškia, kad priešui sunkiau jį išardyti. O kuo didesnis tas tinklas, tuo efektyvesnė gali būti žmonių mobilizacija. Tai viena iš pagrindinių prielaidų stipriam pilietiniam pasipriešinimui.

Naujas būdas ginti savo šeimą, miestą, kraštą

Atsakomybę už save ir valstybę jaučiantys žmonės yra stipriausia atrama šalies kariuomenei, kuri būtų pirmoji stojanti į mūšį su priešu. Būtent todėl Lietuvos kariuomenėje yra kuriama nauja karo komendantūrų struktūra taikos metu. Tai bus dar vienas būdas, leidžiantis piliečiams prisidėti prie valstybės gynybos. Karo komendantūros taikos metu yra užnugario sistema, kuri taps parama Lietuvos kariuomenei karo atveju, kur Lietuvos piliečiai, pritaikydami savo įgūdžius, veikdami savivaldybės lygiu padės užtikrinti valstybei gyvybiškai svarbias funkcijas, gintis nuo priešo.

„Pilietinių pasipriešinimų, kovų, sukilimų patirtis rodo, kad padedantys vieni kitiems, kartu su priešu kovojantys žmonės yra tarsi tinklas, dengiantis visą šalį. Kasdien iš visuomenės girdime norą žinoti savo vaidmenį valstybės gynyboje ir įgyti praktinių gebėjimų, reikalingų pilietiniam pasipriešinimui. Žmogus turi žinoti, kaip jis gali apginti savo namus, kur ateiti, ką daryti. Būtent tam ir kuriama komendantūrų struktūra taikos metu”, – sakė krašto apsaugos ministras L. Kasčiūnas, pristatydamas karo komendantūrų struktūrą taikos metu.

Nauja karo komendantūrų struktūra taikos metu bus sukurta Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos ir komendantūrų pagrindu. Greta paskirtų komendantų ir jų pavaduotojų bei komendantinių vienetų, atsiras galimybė rengti rezerve esančius asmenis taikos metu bei patriotiškai nusiteikusiems piliečiams suteikti karybos žinias, integruoti į komendantinių vienetų struktūrą.

Platus komendantūrų tinklas leis paruošti pilietiškai nusiteikusius asmenis, kad šie galėtų gintis ir ginti konkrečiose, jiems gerai pažįstamose gyvenamosiose vietovėse. Lietuvos kariuomenė savo ruožtu užtikrins žmonių, užsirašiusių į komendantinius vienetus, aprūpinimą rengimo metu, taip pat ir ginklais.

Karo atveju piliečiai, įtraukti į komendantūrų sąrašus ir įgiję karinius įgūdžius, padės ginti savo miestelį ar rajoną, saugos gyvenamojoje aplinkoje esančius svarbius objektus.

Komendantiniams vienetams priklausantys asmenys rūpinsis svarbių objektų jų mieste ar rajone apsauga, įrenginės ir saugos kontrolės postus, užtikrins komendanto valandos laikymosi taisykles, dalyvaus turto rekvizicijos procese, stebės aplinką, kovos su nelegaliomis ginkluotomis grupėmis ar atliks kitas, Lietuvos kariuomenės pavestas užduotis.

Pilietiškumo egzaminą 2024 m. gegužės 14 d. 8–18 val. interneto svetainėje www.PilietiskumoEgzaminas.lt organizuoja Krašto apsaugos ministerija kartu su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie KAM. Egzamine dalyvauti kiekvienas, matantis Tėvynę Lietuvoje. Treniruotis ir stiprinti savo žinias galima mokymų platformoje „Mobilizacijos mokykla” www.MobilizacijosMokykla.lt ir Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje https://pasipriesinimas.kam.lt.

Related Post

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *