Vanduo 1
Naudinga žinoti

Birželio mėnesio pirmos pusės maudyklų vandens kokybė

       Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras informuoja, kad birželio mėnesio pirmoje pusėje gauta informacija apie 115 maudyklų iš 121 į stebėsenos sąrašą įtrauktų maudyklų vandens kokybę. Vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų (nustatytų mikrobiologinių parametrų) Kauno marių I paplūdimio maudykloje ir Glūko ežere (Varėnos r.).

       Birželio 6 d.  Kauno marių I paplūdimio maudykloje nustatytas 3,2 karto didesnis nei leidžiama žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens, Birželio 8 d. Glūko ežero (Varėnos r.) maudykloje – aptiktas 1,2 karto didesnis žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens. Birželio 9 d. pakartotinai atlikus tyrimus Kauno marių I paplūdimio maudykloje, vandens kokybė atitiko higienos normos reikalavimus. Birželio 14 d. vandens mėginys paimtas iš Glūko ežero maudyklos, rezultatų laukiama.

       Kol kas nėra gauta tyrimų rezultatų iš Molėtų, Pakruojo, Raseinių, Šilalės, Širvintų ir Vilkaviškio maudyklų.

      Atkreipiame dėmesį, kad birželio 8 d. ištyrus 92 rekreacinių zonų vandens kokybę, Veprių ežere (Ukmergės r.), Šventosios upėje ties Šventupiu ir ties Vepriais nustatyta mikrobiologinė tarša. Pakartotinų tyrimų rezultatų negauta.

       Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal du mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys – praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos.

       Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-76 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“, institucijoms, atsakingoms už paplūdimių ir maudyklų administravimą, rekomenduojama ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo vandens kokybės tyrimų rezultatų gavimo dienos Higienos institutui pateikti maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus. Taip pat jos turi užtikrinti, kad maudymosi sezono metu informacija visuomenei paplūdimių stenduose būtų skelbiama operatyviai.

       Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje galite rasti Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro svetainės skiltyje „Maudyklos-Maudyklų vandens kokybė“. Ji atnaujinama iš karto gavus informaciją iš savivaldybių.

Parašykite komentarą