2024 19 liepos

Universalus išsilavinimas: VDU sujungė istorijos ir filosofijos studijas

By kaunoaleja.lt Bir20,2024 #VDU

Vis garsiau diskutuojant apie tarpdiscipliniškumą švietimo sistemoje ir jaunų žmonių karjeros perspektyvas nuolat besikeičiančiame pasaulyje Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) rugsėjį pradės naujove. Įstoję į Istorijos bakalauro programą studentai galės rinktis studijuoti vieną iš dviejų specializacijų: Istorijos studijas arba Filosofiją ir idėjų istoriją.

Platesnis ir gilesnis istorijos suvokimas

Pasak VDU Humanitarinio fakulteto (HMF) Istorijos katedros vedėjo dr. Mariaus Sirutavičiaus, istorijos ir filosofijos studijų programas nuspręsta apjungti siekiant sutelkti dviejų sričių specialistų intelektualinius pajėgumus ir pasiūlyti įvairiapusiškesnes studijų galimybes, kiekvienai iš disciplinų papildant viena kitą.

„Šių disciplinų derinys formuoja tarpdisciplininį požiūrį, skatinantį studentus susieti skirtingas žinių sritis ir taip praplėsti bendrą akademinę perspektyvą. Istorija suteikia daug žinių apie įvairių laikotarpių visuomeninio gyvenimo vystymąsi, o filosofija padeda suprasti pagrindinius mąstymo ir vertybių principus, kurie darė poveikį jam. Kartu šios disciplinos leidžia plačiau ir giliau suvokti žmogaus patirtį ir visuomenės raidą. Šių sričių derinys ugdo smalsumą studijoms ir norą tyrinėti įvairias idėjas bei perspektyvas, skatindamas intelektinį augimą visą gyvenimą“, – pasakojo M. Sirutavičius.

Ribų tarp anksčiau buvusių skirtingų programų ištrynimas pasitarnaus abiejų specializacijų studentams. Įprastinės Istorijos studijos padės Filosofijos ir idėjų istorijos specializacijos studentams geriau suprasti kontekstą, kuriame kilo filosofinės idėjos ir diskusijos. Tuo metu istorijos specializacijos studentams filosofijos pagrindai įgalins geriau suprasti ir interpretuoti istorinius įvykius bei veikėjų motyvacijas, vertinti moralinius istorijos aspektus, analizuoti istorinių šaltinių patikimumą ir objektyvumą.

„Kaip pavyzdį galima būtų pateikti „Politinės minties istorijos“ dalyką, kuris istorijos studentams suteiks supratimą apie įtakingų politinių idėjų, ideologijų ir valstybės valdymo sistemų kilmę, raidą ir intelektualinius pagrindus, kurie iš esmės lėmė istorinius įvykius, revoliucijas, civilizacijų iškilimą ir žlugimą istorijos tėkmėje. Politinės minties raidos studijos padeda suprasti istorinių asmenybių ir judėjimų motyvus, sprendimus ir veiksmus. Ji atskleidžia politinių teorijų sąsajas su tuo pat metu vykusiais socialiniais, ekonominiais ir kultūriniais pokyčiais, o tai leidžia visapusiškiau suprasti istorinius procesus“, – teigė M. Sirutavičius.

Neribojantis karjeros pasirinkimas

Savo studijas organizuodamas Artes Liberales (liberaliųjų menų) principu, VDU atsisako siaurų programų, neįsprausdamas studentų į šabloniškų specialybių rėmus. Šias studijas baigusiems studentams atsiveria geresnes ateities perspektyvos dėl įgytų įvairiapusių žinių ir įgūdžių, apimančių kritinę analizę ir argumentaciją, gebėjimą dirbti su skirtingų sričių informacija, kas yra paklausu daugelyje karjeros sričių.

Pasak M. Sirutavičiaus, baigę Istorijos bakalauro programą studentai galės išbandyti savo žinias skirtingose veiklos sferose: edukacijos, tyrimų, turinio kūrimo ar paveldo saugojimo ir eksponavimo srityse.

Absolventai galės dirbti specialistais, gebančiais atlikti istorijos ir filosofijos sričių tyrimus įvairiose nacionalinėse mokslo ir studijų institucijose (universitetuose, mokslinių tyrimų institutuose, muziejuose, archyvuose), konsultantais istorinės atminties ir paveldosaugos institucijose (pavyzdžiui, Kultūros vertybių apsaugos departamento padaliniuose, savivaldybių paminklotvarkos skyriuose), edukatoriais įvairiose švietimo ir mokymo įstaigose (mokyklose, bibliotekose, muziejuose, istorinėse asociacijose), gidais (papildomai įgijus gido kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą) arba turinio kūrėjais ir istorijos bei filosofijos populiarintojais (leidyklose, žiniasklaidoje, turizmo įmonėse) ir tam tikros srities specialistais ar ekspertais kitose valstybinėse institucijose bei privačiose organizacijose.

Universitete sudaromos galimybės įgyti pedagogo kvalifikaciją, kurią pabaigus galima dirbti istorijos ir filosofijos mokytojais.

„Siūlydami šią programą siekiame parengti aukštos kvalifikacijos visuomenės ir kultūros specialistus, gebančius plėtoti humanitarinių mokslų žinias, derinant istorinę ir filosofinę analizę. Taip pat, programoje daugiausia dėmesio skiriama kritiniam mąstymui, mokslinių tyrimų įgūdžiams ir gebėjimui taikyti teorines įžvalgas sprendžiant iškylančias problemas, kas yra aktualu bet kuriai gyvenimo situacijai“, – teigė M. Sirutavičius.

Related Post

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *