Ievos Zelvytes
Karyba

Krašto apsaugos ministerija skelbia fotokonkursą „Lietuvos kariuomenė fotografijoje 2022″

Krašto apsaugos ministerija skelbia tradicinį fotokonkursą „Lietuvos kariuomenė fotografijoje 2022″. Šiais metais organizuojamas konkursas yra jau aštuonioliktas. Ministerija kviečia visus, profesionalus ir mėgėjus fotografus, kurie fotografavo Lietuvos kariuomenės ir Lietuvoje dislokuotų NATO karinių vienetų karius, peržvelgti savo praėjusių metų pabaigoje ir šiais metais darytas nuotraukas, atrinkti geriausias iš jų ir atsiųsti konkursui. Svarbu, kad nuotrauka […]

5. Partizanu pagerbimo kariuomenes ir visuomenes vienybes diena 2021 m. vyr. srz. sp. Ieva Budzeikaites nuotr.
Karyba

Krašto apsaugos sistemos žingsniai į priekį: visi svarbiausi skaičiai – viename leidinyje

Pasikeitus saugumo situacijai Europoje, Krašto apsaugos ministerija šiemet vykdo dar intensyvesnį Lietuvos gynybos pajėgumų stiprinimą. Tęsiant anksčiau pradėtus darbus ir reaguojant į naujus poreikius, Lietuvos krašto apsaugos sistema deda didelius žingsnius į priekį, o stiprėjanti Lietuvos kariuomenė turi tvirtą visuomenės mandatą. Visa aktualiausia informacija apie krašto apsaugos sistemos augimą  – naujame Krašto apsaugos ministerijos leidinyje […]

kompiuteris 2
Karyba

KAM ieško Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktoriaus

Didelį dėmesį kibernetinio saugumo sričiai skirianti Krašto apsaugos ministerija skelbia konkursą Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktoriaus (NKSC) pareigoms užimti. Atsižvelgiant į Lietuvai kylančias kibernetines grėsmes, kasmet augantį kibernetinių incidentų skaičių ir jų sudėtingėjimą, naujasis NKSC vadovas turės užtikrinti, kad būtų tęsiamas visapusiškas valstybės kibernetinio atsparumo stiprinimas. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos – […]

2022 07 22 661
Karyba

Lietuvos Respublikai prisiekė naujoji karininkų karta

Šiandien Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune vyko Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (JKVM) klausytojų pirmojo karininko laipsnio suteikimo ceremonija, kurioje karininko priesaiką davė ir Lietuvos kariuomenės rezervo karininkų gretas papildė aštuntoji JKVM laida. Trejų metų trukmės kursą sėkmingai baigusiems klausytojams krašto apsaugos ministras A. Anušauskas ir Gynybos štabo viršininko pavaduotojas plk. D. Guzas suteikė atsargos […]

Karys
Karyba Ukraina

Ministras A. Anušauskas: naujausią Lietuvos paramą sudaro du pagrindiniai komponentai – karinė technika ir Ukrainos karių mokymai

Lietuva artimiausiu metu suteiks Ukrainai papildomą karinę paramą – Ukrainai labai reikalingus šarvuotus transporterius M113 ir M577 bei rezervo rengimui reikalingą amuniciją. Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas liepos 20 d. dalyvaudamas NATO Ukrainos paramos koordinavimo grupės susitikime akcentavo, kad dėl suteikto ar pažadėto M113 skaičiaus ši šarvuota transporto priemonė tampa reikšminga Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalimi, […]

Kariai. Gelezinis Vilkas2022 I. LK nuotr 2
Karyba

Pradeda veikti NKSC virtualus kibernetinio saugumo pratybų poligonas „Cyber Range“

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos (NKSC) stiprinant savo mokymų pajėgumus įsigijo virtualų kibernetinio saugumo pratybų poligoną (angl. Cyber Range). „Kibernetinio saugumo specialistams, kaip ir kariams, reikia nuolatos treniruotis. Naujasis virtualus poligonas leis saugioje uždaroje aplinkoje simuliuoti įvairaus sudėtingumo kibernetines atakas ir taip stiprinti Lietuvos kritinę infrastruktūrą prižiūrinčių specialistų gebėjimus tinkamai užtikrinti jiems […]

Karys
Karyba

Lietuvoje kuriamos patrauklios sąlygos karinei tarnybai leidžia sėkmingai pildyti karinę struktūrą

Birželio mėnesį į įvairius Lietuvos kariuomenės padalinius atvyko beveik 1,5 tūkst. karo prievolininkų. Didžioji dalis – 1,1 tūkst. šauktinių – devynių mėnesių tarnybą pradėjo apsisprendę savanoriškai ar, patekę į prievolininkų sąrašus, pareiškė norą atlikti tarnybą pirmumo tvarka. „Lietuvos kariuomenėje tarnybą iki šių metų pabaigos iš viso atliks apie 3,8 tūkst. šauktinių. Šiuo metu toks skaičius […]

kompiuteris 2
Karyba

NKSC fiksuoja išaugusį paslaugų trikdymo kibernetinių atakų skaičių Lietuvoje

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos (NKSC) fiksuoja išaugusį paskirstytų paslaugų trikdymo kibernetinių atakų (angl. Distributed Denial of Service, DDoS) skaičių. Dauguma atakų yra nukreiptos prieš valstybės institucijas, susisiekimo ir finansų sektorius, todėl fiksuojami laikini paslaugų sutrikimai. NKSC ragina visus ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir valstybės informacinių išteklių valdytojus imtis papildomų apsaugos priemonių […]

Landsbergis 1
Miestas Karyba

Atiduota pagarba Birželio 23-osios karinio sukilimo dalyviams

1941 m. birželio 23 d. 9 val. 28 min. atnaujinus nutrūkusią Kauno radijo transliaciją, Lietuvių Aktyvistų Frontas paskelbė deklaraciją apie Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą. Šis atsišaukimas buvo perskaitytas lietuvių, vokiečių, prancūzų ir anglų kalbomis, sugrotas Lietuvos himnas, po kurio nuskambėjo Kipro Petrausko atliekama daina „Saulelė raudona“ – sutartas ženklas sukilėliams pradėti sukilimą. Nors sukilimo dalyviams nepavyko išsaugoti atkurtos […]

Inzinerijos bat. nuotraukos 2
Karyba

Treniruodamiesi vykdyti užduotis karo inžinieriai padeda išlaikyti bei gerinti ir Lietuvos kariuomenės infrastruktūrą

Dar nuo tarpukario laikų karo inžinieriai yra laikomi šimto amatų žinovais, kurie moka ir į kovą su priešu stoti, ir kelius tiesti, ir tiltus statyti, ir bunkerius įrengti. Lietuvos kariuomenės pajėgumų didinimas dabartinės geopolitinės situacijos akivaizdoje Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariams − dar viena galimybė patobulinti įgūdžius ir savo darbu prisidėti prie kariuomenės plėtros. Ypač nemažai papildomų […]