20200422 153915 e1587716893302
Švietimas

Žmogaus saugos mokytojų virtuali diskusija „Ne tik iššūkiai, bet ir naujos galimybės“

            Kauno pedagogų kvalifikacijos centras balandžio 22 dieną suorganizavo virtualią žmogaus saugos mokytojų diskusiją „Ne tik iššūkiai, bet ir naujos galimybės“. Dalyvavo Lietuvos mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Diskusiją moderavo Kauno Kazio Griniaus progimnazijos žmogaus saugos mokytoja metodininkė, Kauno miesto žmogaus saugos mokytojų metodinio būrelio pirmininkės pavaduotoja Roma Svigarienė. Patyrusi pedagogė pasidalijo patirtimi, kaip veda pamokas realiuoju laiku, naudodama pagrindinę mokymo(si) erdvę – TEAMS aplinką (Office365 paketas mokiniams gerai pažįstamas). Šioje aplinkoje visi mokiniai turi savo paskyras, pašto dėžutes ir gali naudotis visu paketu programinių priemonių. TEAMS apima visas nuotoliniam mokymui(si) svarbias funkcijas: yra kiekvienos klasės virtualus kambarys, įrašų sritis, veikianti kaip socialinis tinklas, neriboto laiko vaizdo konferencijų aplinka, mokomosios medžiagos talpykla, užduočių pateikimo platforma. Apklausai ir grįžtamajam ryšiui mokytoja naudoja www.etest bei office forms. R. Svigarienė pateikė pavyzdžių, kaip nedidinant mokinių mokymosi krūvio vaizdo pamokos metu galima perteikti žmogaus saugos ugdymo turinį ir patikrinti žinias, gebėjimus bei įgūdžius.

KTU Vaižganto progimnazijos mokytojas Rolandas Kazlauskas pademonstravo vaizdo įrašą, kuriame mokiniai sėkmingai atlieka užduotis grupelėse. Jis pastebėjo, kad darbas grupėse ir vaizdinis veiklos pristatymas mokinius labai motyvuoja.

Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos mokytojas Saulius Ralys pasidalijo sėkminga žmogaus saugos ir gamtos mokslų integracija, pasidžiaugė vaisingu bendradarbiavimu Zoom aplinkoje.

Lietuvos automobilių klubo projektų vadovė Lina Šembergė informavo, kad nuotolinėse žmogaus saugos pamokose galima panaudoti ARV-auto vairavimo mokyklos parengtas metodines rekomendacijas besiruošiantiems virtualiems saugos konkursams („Tau, ugniagesy“, „Saugus kelias į mokyklą“, „Bunda gamta. Saugok ją nuo keturračių“).

Diskusijos dalyviai sutiko, kad dirbant nuotoliniu būdu labai svarbu laikytis bendruomenės susitarimų, bendradarbiauti pasirenkant tinkamas mokymui(si) platformas. Mokytojai jaučia atsakomybę, kad žmogaus saugos ugdymo turinys mokiniams būtų perteiktas suprantamai, o pateikta informacija pasiektų laiku ir nedidintų jų mokymosi krūvio.

Nuotolinio mokymo pradžioje buvo svarbu teisingai pasirinkti nuotolinio mokymo įrankius ir platformas, užtikrinti mokinių saugumą internete, efektyviai planuoti savo darbo laiką – dažnu atveju pasirengimas pamokoms darbo dieną pailgino iki vakaro.

Apie naujas patirtis ir sėkmės istorijas žmogaus saugos mokytojai dar kartą virtualiai pasidalins po mėnesio.

Alvydas Bakutis, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkas

Parašykite komentarą