011906
Įdomybės

„Vyčio žirgas“ iš Radvilėnų plento

Skulptūros autorius – l-ojo husarų Lietuvos didžiojo etmono Jonušo Radvilos pulko karys, viršila Jurgis Rutkauskas (1907-1998).
Dabartinė vieta – Tilžės g. 18, Kaunas
Mintis sukurti paminklą žirgui kilo jau tada, kai J. Rutkauskas mokėsi Panevėžio gimnazijoje, kurioje piešimą dėstė skulptorius Juozas Zikaras. Gabiam jaunuoliui mokytojas siūlė stoti mokytis į meno mokyklą, tačiau gimnazistą labiau traukė technika ir kariuomenė. Atlikęs privalomus karinius mokymus husarų pulke, J. Rutkauskas toliau tęsė tarnybą to paties pulko mokomajame eskadrone. Prisiminti seną svajonę sukurti žirgo skulptūrą paskatino modeliu tapęs viršilos žirgas Greitas, su kuriuo jodinėdamas patyręs kavaleristas rodė pavyzdį jauniems kareiviams. Netrukus iš betono buvo nulieta pusantro karto didesnė už natūralų žirgą skulptūra, simbolizuojanti drąsą, veržlumą, ištikimybę ir draugystę. Pulko vadas pulkininkas A. Valušis žirgo skulptūrą pavadino „Vyčio žirgu“. Greitai naujasis paminklas tapo ne tik husarų pulko kareivinių pasididžiavimu, bet ir Vytauto kalno puošmena. Sovietų armijai okupavus Lietuvą husarų pulkas buvo išformuotas, o „Vyčio žirgo“ paminklą – nepriklausomybės reliktą – naujoji valdžia nugriovė.
Apie 1960-uosius metus Veterinarijos akademijos Užkrečiamųjų ligų katedros profesorius V. Šarkūnas (1926-2015), viešėdamas pas giminaičius Žaliakalnyje, šalia kareivinių tvoros rado suniokotą žirgo skulptūrą ir apie ją pranešė Veterinarijos akademijos administracijai. Patriotiškai nusiteikę tuometiniai akademijos vadovai nusprendė išgelbėti žirgą nuo sunykimo ir pastatė akademijos kieme. Atkuriant paminklą dalyvavo pats autorius J. Rutkauskas. Iš naujo atgimęs „Vyčio žirgas“ tapo neatsiejama Veterinarijos akademijos dalimi. Prie paminklo noriai fotografuodavosi akademijos svečiai, studentai, absolventų grupės, prisimindami ir pagerbdami husarų pulko karius.
Remiantis archyve esančiomis skulptūros nuotraukomis – 2016 metais buvo dar kartą restauruota.
Anykščių krašto laikraščio „Šilelis“ informacija
Deja paminklo autoriaus nuotraukos nepavyko rasti…

Šaltinis: „Kauno detalės“

01190601

Kauno detalės
Atraskime Kauną kartu!

Parašykite komentarą