Laima Kreivyte e1637009486317
Kultūra Žmonės

Virtualiame renginyje – diskusija apie vieną reikšmingiausių pastarųjų dešimtmečių parodų

Šį antradienį, lapkričio 16 d., 18 val. Kauno menininkų namai kviečia į virtualią diskusiją, apžvelgsiančią parodą, Europos publikai pristačiusią menininkes (-us), kūrusias (-us) už geležinės uždangos ir post-sovietinio bloko šalyse – „Gender check“. Diskusijoje dalyvaus tarptautinio pripažinimo sulaukusi parodos kuratorė Bojana Pejić (Serbija/Berlynas) bei kultūros kritikė, meno istorikė Katrin Kivimaa (Estija), parodos kontekste veikusi kaip tyrėja. Diskusiją moderuos menotyrininkė, menininkė ir rašytoja Laima Kreivytė (Lietuva), taip pat prisidėjusi prie parodos inicijavimo ir joje dalyvavusi kaip kuratorė.

Paroda „Gender check“, eksponuota Vienos Modernaus meno muziejuje nuo 2009 m. lapkričio iki 2010 m. vasario mėn., tapo pirmuoju išsamiu Rytų Europos XX a. antros pusės meno pristatymu, dėmesį nukreipusiu į lyčių roles. Parodoje figūravo daugiau negu 200 menininkių (-ų) ir 400 darbų – paveikslų, skulptūrų, instaliacijų, fotografijų, plakatų, filmų ir video kūrinių – atskleidusių lyčių reprezentacijos kaitą, ir ypatingai pabrėžusių jų kismą skirtingose socio-politinėse sąlygose nuo Lietuvos iki Bulgarijos, Armėnijos, ir buvusios Vokietijos Demokratinės Respublikos.

„Tai – itin svarbus projektas, nes būtent ši paroda pirmoji pasiūlė į darbus, kurtus nuo 7-ojo dešimtmečio iki 2009 m. Rytų Europoje pažiūrėti pro feministinio diskurso prizmę“, – pažymi parodos kuratorė B. Pejić. Išties, eksponuodama šiuos kūrinius, „Gender check“ pristatė iki šiol menkai žinomą skyrių meno istorijoje, sukūrė terpę šiuolaikinio lyčių rolių diskurso pokyčiui ir tapo vienu reikšmingiausių pastarųjų dešimtmečių įvykių Europos meno scenoje. Diskusijoje šios parodos kontekstas bus pasitelkiamas siekiant atliepti bei palyginti tuo metu ir šiandien mene aktualias problematikas, pasitelkiant kuratorines ir menines strategijas, feministines praktikas.

Pokalbyje dalyvausiančiai K. Kivimaa šis projektas taip pat buvo reikšmingas kaip nacionalinis ir transnacionalinis tyrimo objektas, pasiūlęs į vėlyvojo XX a.-ankstyvojo XXI a. Estijos meną pažvelgti lyčių rolių ir ideologijų kontekste, bei nulėmęs tolimesnę jos tyrimų kryptį: 2010 m. K. Kivimaa ko-kuravo parodą „Sovietinė moteris estų mene, 1945-1965“ Kumu meno muziejuje Taline bei dalyvavo tarptautiniame tyrimų tinkle „Transnational perspectives on women‘s art, feminism and curating“. Veikdama šio tinklo kontekste, K. Kivimaa redagavo, kuravo leidinį „Working with Feminism: Curating and Exhibitions in Eastern Europe“ (Tallinn University Press, 2012), kreipusį ypatingą dėmesį feminizmui ir kuratorystei Baltijos šalyse.

Diskusijoje dalyvausianti parodos kuratorė B. Pejić – meno istorikė, lektorė ir kuratorė, gimusi Belgrade, nuo 1991 m. gyvenanti Berlyne, apie šiuolaikinį meną rašanti daugiau kaip 40 m. Jos, kaip kuratorės, projektai paprastai dėmesį kreipia į post-socialistinę Europą, o patys svarbiausi – paroda „After the Wall – Art and Culture in the Post-Communist Europe“, eksponuota Stokholme, Berlyne ir Budapešte 1999-2001 m. ir „Gender Check“.

Ši diskusija vyks projekto „Nepadorūs vakarai. Meduje“, dedikuoto 10-ąjį praėjusio amžiaus dešimtmetį kūrusioms menininkėms moterims, kontekste. Projekto, pavadinto pagal Eglės Rakauskaitės 1996 m. performansą-video instaliaciją „Meduje“ tuo pačiu pavadinimu metu bus analizuojami šio permainingo dešimtmečio lyčių vaidmenų ir seksualumų klausimai, taip pat tiriamos feminizmo judėjimų apraiškos mene Lietuvoje bei kaimyninėse post-Sovietinėse šalyse.

Virtuali diskusija vyks anglų kalba ir bus transliuojama Kauno menininkų namų bei renginio partnerių regione aktyvių meno ir feministinių organizacijų Echo Gone Wrong, Feministeerium ir Latvijos šiuolaikinio meno centro (LCCA) Facebook paskyrose.

Projektą organizuoja Kauno menininkų namai.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Projektą kuruoja Agnė Bagdžiūnaitė ir Edvinas Grinkevičius.

Projekto dizainas – Studio Cryo.

Parašykite komentarą