051207
Švietimas

Virtuali metodinė valanda „Naudingi įrankiai užimtiems mokytojams“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno miesto anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio nariai organizavo nuotolinę metodinę valandą „Naudingi įrankiai užimtiems mokytojams“ (Helpful Tools for Busy Teachers) ir dalijosi gerosios praktikos pavyzdžiais kaip, dirbant nuotoliniu būdu įvairiose platformose, galima ne tik ženkliai palengvinti mokytojo darbą, bet ir taupyti mums visiems brangų laiką pasitelkiant skaitmeninius įrankius.

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė bei Kauno miesto anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Daiva Brukienė pristatė darbalapių kūrimo bei sklaidos galimybes LIVEWORKSHEETS platformoje. Tai yra elektroninių pratybų mokiniams kūrimas, kai kiekviena tradicinė užduotis gali būti transformuojama į interaktyvią skaitmeninę užduotį. Mokiniams atlikus užduotį, ji yra automatiškai ištaisoma sistemoje ir tik po to persiunčiama mokytojui.

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui bei anglų kalbos mokytoja ekspertė Jūratė Zybartienė priminė patrauklų nemokamą mokytojo „asistentą“ mokinių skaitymo gebėjimams tobulinti READTHEORY. Ši priemonė įgalina lengvai stebėti kiekvieno skaitytojo individualią pažangą pagal gebėjimus bei skaitomo teksto sudėtingumą. Jei užduotis atliekama lengvai – siūlomas aukštesnis lygis, jei užduotis sudėtinga – lieka tas pats arba siūlomas žemesnis lygis, kad užduotis netaptų neįveikiama. Mokiniai privalo nusistatyti skaitymo sąlygas: tekstų skaičių, skaitymui skirtą laikotarpį bei kriterijus. Mokytojas sukuria klases, testuoja mokinius ir gauna išsamią rezultatų ataskaitą.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė Dovilė Spudienė supažindino klausytojus su skaitmeniniu įrankiu Write & Improve, kuris yra skirtas mokinių rašymo įgūdžių tobulinimui bei padarytos pažangos įsivertinimui. Ši programa naudoja pažangią, Kembridžo universitete sukurtą technologiją, galinčią per kelias sekundes įvertinti rašto darbą pagal skalę nuo lygio A1-C2 ir nurodyti taisytinas teksto vietas. Kita, neseniai aptikta programa, PaperRater, padeda mokytojui neįtikėtinai greitai kriteriniu pagrindu įvertinti įvairių tipų mokinių rašto darbus (straipsnius, esė, laiškus, recenzijas). Programa PaperRater pasitarnauja eliminuojant ydingą, tarp mokinių plačiai paplitusią praktiką – rašto darbų plagijavimą. Patalpinus darbą į jam skirtą laukelį, programa jį tikrina šiuo aspektu pačiame pirmame žingsnyje ir per keliolika sekundžių pateikia išvadą, ar darbas autentiškas, ar ne. Minėti įrankiai prieinami visiems, nes yra nemokami, neriboja per dieną tikrinamų darbų skaičiaus, patogūs naudoti.

Kauno Antano Smetonos gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Inga Vedegienė kalbėjo apie tai, kad nuotolinio mokymo sąlygomis informacijos bendrinimas yra neišvengiamas kiekvienoje pamokoje, ir pademonstravo naudingą priemonę ScreenRec. Naudojant šią programėlę informacijos bendrinimas tampa nesudėtingas ir spartus. Tai galime atlikti padarius ekrano nuotrauką, arba tiesiog įrašius kompiuterio vaizdą su garsu. Visa bendrinama informacija talpinama galerijoje.

Kauno Maironio universitetinės gimnazijos mokytoja metodininkė Ramunė Balčiuvienė pristatė vertinimo ir įsivertinimo įrankius Teams platformoje bei greitą vaizdo pamokos sukūrimą Free Cam pagalba. Pranešimui buvo pasirinktos trys nuotolinį mokymą lengvinančios programėlės: Microsoft Office 365 Teams užduotys (assignments), Forms testai/apklausos bei nemokama programėlė Free Cam. Užduotys, dėl jose esančios galimybės prisegti vertinimo kriterijus, yra iki šiol patogiausias mokytojos atrastas vertinimo įrankis kalbėjimo bei rašymo darbams vertinti. Kitas patogus ir laiką taupantis įrankis Microsoft Teams yra Forms testai ir apklausos. Forms testai, priklausomai nuo mūsų poreikių, gali būti įvairūs: skaitomo ar klausomo teksto supratimo tikrinimas, kalbos vartojimo testas ir kt. Forms apklausos (polls) per kelias minutes realiu pamokos laiku padeda mokiniams įsivertinti savo žinias ir gebėjimus, o mokytojui gauti grįžtamąjį ryšį. Savarankiškam mokinių darbui organizuoti gali būti naudojama patogi nemokama darbalaukio filmavimo programėlė Free Cam. Naudojantis šiuo įrankiu galima filmuoti vaizdą, įgarsinti skaidrę, redaguoti įrašą ir visa tai daryti vienoje vietoje.

Kauno „Varpo“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Virginija Juodsnukienė pasidalijo informacija apie Smart Notebook, kuris naudojamas sudarant įvairias užduotis: formuluojant klausimus su atsakymų variantais grįžtamajam ryšiui gauti, kuriant užduotis žodyno mokymui, testus vertinimui ir įsivertinimui. Buvo pristatyta ir kita mokymo priemonė Testmoz. Tai paprastas bet daug galimybių turintis testų generatorius su detalia ir informatyvia vertinimo informacija.

Reikia pripažinti, kad karantino ir nuotolinio mokymo pradžioje susidūrėme su nemažais iššūkiais ir nepatogumais. Naujos darbo sąlygos privertė veikti greitai ir išradingai, per trumpą laiką prisitaikyti prie dar neišbandytų mokymo aplinkų, pakoreguoti ugdymo turinį, ieškoti naujų mokymo, testavimo, grįžtamojo ryšio bei vertinimo būdų. Šiandien jau galime džiaugtis, kad turime kuo pasidalinti su kitais mokytojais, parodyti, ką naujo sužinojome, o gal prisiminėme, kas buvo kurį laiką užmiršta ar ne taip aktualu kaip dabar.

Dėkojame visiems, kurie noriai dalijasi savo patirtimi, įžvalgomis, žiniomis bei nuolat kuria, ieško ir atranda.

Šaltinis: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Mokytojas
Žmogaus protas viską atrakina trimis raktais - skaitmeniu, raide, nata. Žinoti, mąstyti, svajoti. Tai apima viską. V. Hugo.#švietimas_Kaune https://bit.ly/m/kaunoaleja

Parašykite komentarą