041017
Švietimas

Virtuali diskusija „Iššūkis priimtas. Visą savaitę diegiame nuotolinį mokymą(si)“

Prieš savaitę mokyklų virtualioje diskusijoje vadovai dalinosi patirtimi, kaip jiems sekėsi suplanuoti nuotolinio mokymo(si) procesus. Šią savaitę į virtualią diskusiją ZOOM aplinkoje „Iššūkis priimtas. Visą savaitę diegiame nuotolinį mokymą(si)“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centras pakvietė pradinių klasių mokytojus. Netrūko nei norinčių pasisakyti, nei norinčių pasitikrinti pokyčių kelią. Diskusiją, kurioje dalyvavo apie 60 mokytojų, moderavo Kauno Dainavos progimnazijos direktorė, Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, pradinių klasių mokytoja ekspertė Jolanta Vengalienė. Dalintis tuo, ką turime geriausia, tartis, kas vyksta Kaune jau yra įprasta praktika, kurią koordinuoja Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinis būrelis, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Konsultacijos vyksta nuolat, sistemingai, temiškai. Todėl ir į šį kvietimą „dalintis ir tartis“ sureagavo didelė dalis pradinių klasių mokytojų bendruomenės. Savivaldybės darbuotojų palaikymas ypač svarbus diegiant greitus pokyčius. Diskusijos dalyvius pasveikino ir mokytojams už jų darbą padėkojo Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, Ona Gucevičienė. Gražių žodžių negailėjo daug metų pradinių klasių mokytojų veiklą kuruojanti Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Dileta Tindžiulienė. Dikusijoje pasisakiusieji akcentavo susitarimų, įsipareigojimų, bendradarbiavimo, pasitikėjimo svarbą. Mokytojai supranta ir įžvelgia mažų bendruomenių – klasių bendruomenių bendradarbiavimo būtinumą. Mokytojai jaučia atsakomybę, kad visi mokykloje įvykę susitarimai suprantamai pasiektų vaikus, tėvus, todėl ne kartą tenka aiškinti kas vyksta kitaip, kaip palengvinti kiekvieno vaidmenį (tiek vaiko, tiek tėvų, tiek mokytojų) perkeliant mokymąsi į kitą erdvę. Problemų, kliuvinių, iššūkių buvo ir yra, tačiau kai mokytojai galėjo patys atsirinkti tinkamas mokymuis(si) platformas, patys nuspręsti, kokiais virtualiais įrankiais jie naudosis, pokyčių procesą tik paspartino. Buvo svarbu tik atsirinkti, kas jau buvo diegiama, kas buvo išmokta kvalifikacijos kėlimo metu, kokią patirtį yra sukaupę.

041019

Jolanta Vengalienė priminė, kad Kaune jau daigiau nei 10 metų veikia IT taikymo mokytojų iniciatyvinė-kūrybinė grupė, kurios pirmininkė Kauno Žaliakalnio progimnazijos pradinių klasių mokytoja Vilma Garnionienė. Iniciatyvūs mokytojai nuolat kvietė Kauno pradinių klasių mokytojų bendruomenę prisijungti diegiant novacijas, dalyvauti virtualiuose konkursuose, renginiuose, susitikimuose. Dar kartą buvo parodytas ir primintas pradinių klasių mokytojams skirtas internetinis puslapis https://pradinukai.lt/kauno/, kuriame yra virtualių metodinių pagalbų, nuorodų į internetinius tinklapius kiekvienam mokomajam dalykui. Mokytoja Vilma Garnionienė diskusijos metu pasidalino savo asmeninėmis įžvalgomis, praktinėmis nuorodomis. Pasidžiaugė, kad jai patinka nuotolinis mokymas, nes: turi galimybę laisvai dėlioti savo darbo laiką, yra galimybė išjungti triukšmą, suteikia asmeninį dėmesį ir grįžtamąjį ryšį, rekomendacijas, kaip taisyti klaidas, mokinys ir tėvai gali skaityti daug kartų, kiekvienas jaučiasi svarbus, išvengiama negatyvių fizinių konfliktų, mokomasi laiko planavimo, disciplinos, savarankiškumo, atsakingumo, įgytos patirties tikrai prireiks gyvenime. Ji išskyrė ir darbo sėkmės rodiklius: susitarimai, aiškumas, planavimas, informavimas, pagalba. Mintis, kad kartais stovint klasėje gali būti labai toli nuo mokinio pasaulio, o nuotoliniu mokymo(si) būdu gali pajausti labai artimą ryšį, dar kartą patvirtina, kad viskas priklauso nuo požiūrio. Svarbiausia – vidinė ramybė, pozityvumas ir optimizmas.
Ruošdamasi nuotoliniam mokymui(si) ir siekdama sėkmingo perėjimo į naujas mokymo(si) aplinkas Kauno Kazio Griniaus progimnazija kaip pagrindinę komunikacinę priemonę su mokiniais ir tėvais pasirinko elektroninį dienyną TaMo. Apie susitarimus įstaigoje kalbėjo Kazio Griniaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Sonata Bružienė. Ji akcentavo, kad tai vieta, kur mokytojai įkelia pamokos užduotis ir nuorodas į pamokos veiklas. Pagrindine mokymo(si) erdve pasirinko TEAMS aplinką, nes Office365 paketas mokyklos bendruomenei buvo gerai pažįstamas. Progimnazija viena pirmų išbandė Microsoft Office 365 aplinką ir įsidiegė mokykloje „debesų“ sistemą. Jos pagrindu visa bendruomenė turi savo paskyras, pašto dėžutes ir gali naudotis visu paketu programinių priemonių. TEAMS apima visas nuotoliniam mokymui svarbias funkcijas: kiekvienos klasės virtualus kambarys, įrašų sritis, veikianti kaip socialinis tinklas, neriboto laiko video konferencijų aplinka, mokomosios medžiagos talpykla, užduočių pateikimo platforma.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Natalija Bankauskaitė diskusijos dalyviams pristatė Kauno Panemunės pradinėje mokykloje taikomą nuotolinio mokymo(si) modelį. Supažindino su Edmodo aplinka, kuri saugi, patogi tiek mokyklos mokytojams, tiek pradinių klasių mokiniams ir jų tėvams. Pasidžiaugė, kad šioje platformoje mokytojai gali talpinti informaciją apie vykstančias pamokas, užduotis, kurias reikia atlikti, susirašinėti su mokiniais. Mokytojams Edmodo susikurti įrankiai padeda lengviau organizuoti mokymos(si) procesą, t.y. kurti testus ir užduotis, juos įvertinti ir teikti grįžtamąjį ryšį, sisteminti informaciją. Šioje sistemoje labai lengva dalintis nuorodomis, įvairiais dokumentais, vaizdais, o tai paįvairina mokomąjį turinį ir suteikia galimybę dirbti kūrybiškai. Edmodo platforma įgalina mokyklos pedagogus bendradarbiauti tarpusavyje, vykdyti bendras veiklas, vieningai pateikti informaciją mokiniams. Mokinių tėvai jaučiasi saugiau, žinodami, kad mokomoji medžiaga lengvai pasiekiama ir jiems nereikia skirtingose vietose jos ieškoti. Mokytoja pasidžiaugė, kad mokyklos pedagogams sėkmingai pavyksta organizuoti tiesiogines pamokas Zoom aplinkoje. Tai ir tradiciniai klasės bendruomenės „Ryto ratai“, ir pamokos, kurių metu mokytojai dėsto mokomąją medžiagą, ir konsultacijos mokiniams, kuriems kyla sunkumų atliekant paskirtas užduotis.

Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Dalia Sutkaitienė dar kartą tik patvirtino, kad karantino padiktuotam nuotoliniam ugdymui persikėlus į virtualią erdvę, pirmoji savaitė tapo didžiuliu išbandymu visai mokyklos bendruomenei. Nors daugelis mokytojų savo pamokose naudojo informacines technologijas, tačiau tą darė tik užsiėmimų paįvairinimui. Dabar teko visą pamoką perkelti į virtualiąją aplinką. Nerimo, abejonių buvo daug: ar pajėgs, ką pasirinkti, kokias aplinkas ir platformas taikyti mokymui, kokias bendravimui ir vertinimui. Per dvi mokinių atostogų savaites susidarė detalius pasirengimo nuotoliniam mokymui planus, išsianalizavo bei pasirinko priimtiniausias mokyklai nuotolinio mokymo sistemas ir bendravimo būdus: Ema ir Eduka mokomąsias aplinkas bei iki šiol mažai pažįstamas Google priemones: patogią mokomajai medžiagai talpinti ir pateikti mokiniams – Google Classroomô platformą bei „Google Hangouts Meet – tiesioginėms pamokoms transliacijoms internetu. Nuotolinis mokymas(is) tik įsibėgėja, bet jau galima pasidžiaugti gerai suplanuotomis nuotolinio mokymo veiklomis, bendruomenės sutelktumu ir kolegialiu bendradarbiavimu siekiant bendro tikslo. Mokėsi visa bendruomenė: virtualiuose susitikimuose besidalydami nuotolinio mokymo(si) sėkmėmis, padrąsindami, paskatindami, teikdami vienas kitam pagalbą, visi išmoko taikyti vieningą virtualiąją vaizdo konferencijų aplinką. Kiekvienas mokytojas turi savo virtualią klasę. Mokiniams užtenka paspausti mokytojo atsiųstą nuorodą ir taip patenka į pamoką. Didžiulis mokinių tėvų palaikymas rodo, kad bendruomenė einame teisinga linkme. Nors iššūkis priimtas, tačiau D. Sutkaitienė teigia, kad jai, pradinukų mokytojai, darbo žymiai daugiau. Turi ne tik numatyti daugiau veiklos į priekį, paruošti, susisteminti ir optimizuoti mokomąją medžiagą, kad vaiko neperkrautų, bet ir apgalvoti kiekvieną situaciją ir atskiro vaiko galimybes dirbti namuose nuotoliniu būdu. Svarbu apgalvoti ir kaip pateikti mokomąją medžiagą, nes nuotolinis mokymasis siejamas su savarankiška, individualia veikla, kuriai reikia asmeninės motyvacijos, disciplinos. Pradinukas dar tik žengia pirmuosius savarankiško mokymosi žingsnius ir šis faktorius labai svarbus norint išlaikyti vaiko dėmesį; kad mokomoji medžiaga žadintų, o ne slopintų norą mokytis.

041018

Kauno Suzukio pradinės mokyklos mokytojos Inga Baltrušaitienė ir Greata Juzelskienė pasidalino su kokiais ZOOM iššūkiais susiduria kasdieniniame darbe. Pažymėta virtualaus bendravimo taisyklių klasėse svarba, mokinių ir jų šeimos narių elgesio ypatumai dirbant online, mokytojo vaidmuo, užtikrinant klasės drausmę ir ugdymo efektyvumą. Mokytojos pabrėžė, kad glaudūs santykiai su tėvais ir išankstinis informacijos pateikimas bei diskusijos apie susitarimus labai padėjo sėkmingai nuotolinio mokymo pradžiai. Mokytojos pasidžiaugė, kad po pirmosios darbo savaitės gauta daug teigiamų tėvų atsiliepimų ir padėkų mokytojoms už nenutrūkstantį ir sėkmingą ugdymo procesą. Suzuki dailės mokytojas Lukas Kolmogorcevas supažindino mokytojus su dalykininkų darbo specifika virtualiose pamokose ir priemonėmis, kurių gali imtis bet kurio dėstomo dalyko mokytojai. Jam labiausiai padėjo youtube kanalu paties sukurtas ugdymo turinys, kuriuo bet kuriuo metu gali pasinaudoti visi mokyklos mokiniai. Dailės darbai atliekami pagal trumpus ir tikslius mokytojo nurodymus, grįžtamasis ryšys užtikrinamas siunčiant mokytojo įvertinimui atlikti darbelio nuotrauką. Mokytojas mokyklos facebook’o paskyroje organizuoja virtualias gautų darbų parodas.

Kauno Dainavos progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Ramunė Bankauskienė pristatė mokykloje pasirinktą ZOOM aplinką ir pasidalino, kaip ji naudodamasi Padlet lenta palengvina sau planavimą, veiklų sisteminimą. Apie pagalbą sau mokytojai taip pat turi pagalvoti. Minėtas įrankis leidžia nepamiršti darbų, nereikia ieškoti, kur kas yra, kur pasidedi vieną ar kitą nuorodą. Mokytoja akcentavo, kad prieš pateikdama užduotis vaikams stengiasi juos suintriguoti, todėl ir toliau drąsiai taiko vizualius įrankius, kaip kubelių dėliojimas, laikrodžio pažinimas, termometro rodmenų suvokimas. Telefoninės programėlės, kurias pristatė mokytoja, gali nukelti į virtualią realybę (panaudojant merge kubą (T!ngs for merge) ir Arploopap) ir suteikti galimybę kurti filmukus (Stop Motion Studio). IT įrankius mokytoja taiko jau seniai, todėl vaikai yra įpratę tai, ką išmoko perteikti virtualiu vizualizuotu būdu. Šis laikmetis – tai dar viena galimybė šio gebėjimui stiprinimui. Mokytoja patvirtino, kad tai, ką išmoko dalyvaudama projekte „Informatika pradiniame ugdyme“, Vedlių mokymuose ir kitur tampa praktiniu įtvirtinimu.
Diskusijos pabaigoje Jolanta Vengalienė pasidalino Socialinio ir emocinio ugdymo instituto vadovės Daivos Šukytės socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo galimybėmis per atstumą, kaip svarbu „per bėgimą kitur“ „nepamesti‘ savimonės, savitvardos, socialinio sąmoningumo. Geras jausmas, kai niekur neidamas gali aplankyti ne vieną įstaigą, sutikti bendraminčių, susidėlioti taškus ant i.

Šaltinis: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Parašykite komentarą