052402
Švietimas

Vieninga tvarka priimant mokinius į ministerijai pavaldžias menų mokyklas

Nuo šių metų birželio Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžios menų mokyklos, priimdamos mokinius, vadovausis vienodais kriterijais. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino vieningą priėmimo tvarką ir priėmimo datas į ministerijai pavaldžias menų mokyklas. Iki šiol vieningų atrankos reikalavimų nebuvo.

Reikalavimuose nustatoma, kaip vertinami kandidatų gebėjimai, kokios skiriamos užduotys, pagal kurias būtų galima nustatyti mokinių dailės, muzikinius gebėjimus, ir kt. Šiais reikalavimais menų mokyklos remsis organizuodamos atranką stojantiesiems į 1 klasę, 5 klasę ir I gimnazijos klasę.

Mokiniai atliks užduotis, kurios bus vertinamos taškais. Rekomenduojama, kad skirtingų vertinamų sričių (pvz., muzikos teorija, solfedžio, specializacija) užduotys būtų vykdomos skirtingomis dienomis. Informacija apie užduočių pobūdį ir vertinimo kriterijus bus skelbiama viešai mokyklos interneto svetainėje. Kandidatų gebėjimus vertins mokyklos vadovo sudaryta komisija. Komisijai pirmininkaus mokyklos vadovas arba jo pavaduotojas, vieną komisijos narį deleguos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Į komisiją taip pat gali būti įtraukti menininkai, miesto, kuriame veikia mokykla, bendruomenės ir kiti atstovai.

Nustatyta, kas bus vertinama per atranką, pvz., kaip komponuojamas piešinys, kokia spalvų įvairovė, ar vyresni vaikai perteikia vaizduojamų objektų proporcijas, charakteringumą, tikslingai naudoja linijas ir tonus, ar stojančiojo darbų aplankas atskleidžia kandidato gabumų potencialą ir kūrybinį individualumą, ir pan. Vertinant kandidatų muzikos gebėjimus bus atsižvelgiama į tai, ar vaikas jaučia ritmą, kokie jo muzikos atlikimo įgūdžiai, kaip atlieka muzikos teorijos, solfedžio užduotis, ir kt.

Ministro įsakymu taip pat nustatytos datos, kada vyks mokinių atranka ir stojamieji egzaminai. Į Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnaziją, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnaziją, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnaziją, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnaziją, Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją ir Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją mokiniai bus priimami birželio 6–7 d. Į Kauno dailės gimnaziją – birželio 9–11 d. Į Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą – birželio 20–22 d.

Papildomas priėmimas į menų mokyklas, jeigu liks laisvų vietų, – rugpjūčio 27 d.

Reikalavimus parengė darbo grupė, sudaryta iš menų mokyklų, Lietuvos dailės akademijos, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos atstovų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos specialistų.

Šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Mokytojas
Žmogaus protas viską atrakina trimis raktais - skaitmeniu, raide, nata. Žinoti, mąstyti, svajoti. Tai apima viską. V. Hugo.#švietimas_Kaune

Parašykite komentarą