laboratorija3
Miestas Švietimas

Viena paklausiausių ateities specialybių – aplinkos apsaugos specialistai

Pasaulis kiekvienais metais vis labiau pripažįsta, kad aplinkosaugos iššūkiai, tokie kaip klimato kaita, aplinkos būklės blogėjimas, netvarus vartojimas, gamtinių išteklių trūkumas daro didžiulę įtaką tiek pasaulio ekonomikai, tiek ir visų žmonių sveikatai. Remiantis Europos ir JAV darbo statistikos duomenimis, prognozuojama, kad aplinkos apsaugos specialistų paklausa iki 2030 m. augs apie 10 procentų ir šis augimas bus spartesnis palyginti su kitų profesijų vidurkiu.

Rūpestis ir valstybei, ir verslui

„Aplinkos sektoriaus plėtros perspektyvos rodo didėjančią aplinkosaugos specialistų paklausą šiame sektoriuje, kurie savo profesines žinias gali pritaikyti valstybės, visuomenės ir verslo poreikiams, taip tarpininkaudami tarp valstybinių institucijų, privačių įmonių ir nevyriausybinių organizacijų, prisidedančių prie darnios, aplinką tausojančios ir išsilavinusios visuomenės kūrimo“, – teigia Vytauto Didžiojo universiteto Aplinkotyros katedros vedėjas profesorius Audrius Dėdelė.

Anot jo, vienas iš svarbiausių iššūkių Europos Sąjungoje (ES) yra integruoti darnų vystymąsi į įvairias ES strategijos dalis, siekiant kurti integruotą požiūrį į tvarų gamtos išteklių valdymą, darnią gamybą ir vartojimą, biologinės įvairovės apsaugą ir ekosistemų paslaugas.

„Lietuva taip pat įsipareigojusi gerinti aplinkos būklę ir yra numačiusi šalies aplinkos apsaugos viziją iki 2050 m. ir jos įgyvendinimo tikslus, kurie apima keturias pagrindines aplinkos apsaugos politikos sritis, susijusias su aplinkos kokybės gerinimu,  gamtos išteklių darniu naudojimu ir atliekų tvarkymu, ekosistemų išsaugojimu ir klimato kaitos keliamų aplinkos pokyčių švelninimu. Siekiant įgyvendinti nacionalinius ir tarptautinius darnaus vystymosi ir aplinkos apsaugos tikslus, keičiasi, griežtėja aplinkos apsaugos reikalavimai pramonei ir gamybos įmonėms. Be to, vartotojai vis dažniau atkreipia dėmesį į tai, kaip ir iš ko produktas pagamintas, kas yra gamintojas, kokia jo reputacija“, – sako prof. A. Dėdelė.

Aštrėjant globalioms ir vietinėms aplinkos problemoms, aplinkosauginių aspektų įtraukimas į kasdieninę veiklą yra aktualus kiekvienai įmonei ar organizacijai, gamintojo socialinė atsakomybė tampa šiuolaikinių organizacijų kultūros ir konkurencingumo dalimi.

Rengia visapusiškus specialistus

Sudėtinėms aplinkos apsaugos situacijoms valdyti reikia optimalių mokslu ir geriausia praktika grįstų sprendimų, derinant aplinkosauginius, ekonominius ir socialinius visuomenės vystymosi aspektus. Dėl šių priežasčių didėja aplinkos apsaugos  specialistų poreikis tiek valstybės ar savivaldybių institucijose, tiek privačiose pramonės, energetikos ir kitų sektorių įmonėse ar organizacijose.

Šiuo metu aplinkosaugos specialistų poreikį gali patenkinti VDU Gamtos mokslų fakultete (GMF) vykdoma Aplinkotyros ir aplinkos apsaugos bakalaurų studijų programa, kuri rengia absolventus, gebančius dirbti  aplinkos ir tarpdisciplininių mokslinių tyrimų srityse,  turinčius žinių ir įgūdžių priimti darnaus vystymosi principus atitinkančius sprendimus, derinant aplinkos, sveikatos, verslo ir socialinius interesus.

Aplinkos tyrimai yra vykdomi aukščiausio lygio laboratorijose, kuriose skirtingos mokslininkų grupės, susidurdamos su aktualiausiais šių dienų aplinkos apsaugos iššūkiais, ieško būdų ir sprendimų mažinti neigiamų aplinkos veiksnių poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

Mokslininkai VDU GMF Aplinkotyros katedroje intensyviai tyrinėja klimato kaitos problematiką bei pagrindines priemones, kurios labiausiai gali prisidėti prie klimato kaitos lėtėjimo. Įvairūs moksliniai tyrimai rodo, kad priemonės, orientuotos vien į technologines inovacijas ir jų efektyvumo didinimą, dažnai neduoda lauktų rezultatų CO2 emisijų mažinime, todėl vis didesnis dėmesys skiriamas būtent gyventojams. Todėl įtraukiant ir studentus yra tiriamos ir namų ūkių klimato kaitos mažinimo galimybės bei klimatui palanki elgsena ir ją lemiantys veiksniai.

VDU Aplinkotyros katedros mokslininkų vykdytas projektas siekiant  atkreipti visuomenės dėmesį į mažiau taršias transporto priemones ir skatinti gyventojus rinktis darnesnius kelionės būdus, atskleidė, jog tik apie 11 procentų didžiųjų Lietuvos miestų gyventojų renkasi darnius kelionės būdus (ėjimą pėsčiomis, važiavimą dviračiu). Tuo tarpu daugumoje Europos šalių aktyvūs kelionės būdai sudaro nuo 25 iki 35 procentų. Siekiant skatinti darnų judumą, labai svarbu užtikrinti optimalų dviračių takų tinklą visame mieste. Šiuo metu Kauno mieste vyksta intensyvi dviračių takų plėtra, o esami dviračių takai viršija 100 kilometrų.

Šiuo metu katedroje taip pat yra vykdomas tarptautinis „Athlete“ projektas, kuriame dalyvauja Kauno miesto vaikai. Projekto metu planuojama nustatyti kompleksinę ekspoziciją (transporto oro teršalų, UV spinduliuotės, tabako dūmų, mitybos, socialinių veiksnių ir miesto parkų) priklausomai nuo vaiko socialinės grupės, poveikį fizinei raidai, astmai, alergijoms ir psichologinės raidos sutrikimams, ir sukurti bendras aplinkos ekspozicijos ir sveikatos duomenų bazes.

Praktikos – aplinkai ir bendrakursiams pažinti

VDU Aplinkotyros ir aplinkosaugos specialybės studentai jau nuo pirmo kurso turi galimybę dalyvauti ekspedicinėse praktikose, kurios vyksta įvairiose Lietuvos vietose. Šių praktikų metu ugdomas studentų holistinis požiūris į aplinką ir atskirų aplinkos komponentų sąveiką. Studentai įgyja gebėjimus planuoti ir organizuoti aplinkos ir atskirų jos komponentų (oras, vanduo, dirvožemis, augalija, gyvūnija) stebėjimus bei tyrimus, vertinti jų būklę bei analizuoti šių komponentų tarpusavio ryšius, numatyti šiuolaikiškas aplinkos tvarkymo priemones, vertinti šių priemonių efektyvumą.

Studentų laukia geologijos praktika (jos metu aplankomi keturi didžiausi ir įspūdingiausi Lietuvos karjerai), geomorfologijos praktika Aukštaitijos nacionaliniame parke, kompleksinės aplinkotyros praktika (studentai lankosi Lietuvos ekosistemose, renka vandens, dirvožemio, oro mėginius, analizuoja aplinkos užterštumą, vyksta  į pramonės objektus, teršalų valymo įrenginius, aplinkos kokybę kontroliuojančias įstaigas, kur iš arčiau susipažįsta su savo specialybe ir būsimomis darbo vietomis) ir aplinkos inžinerijos praktika, kurios metu susipažįsta su vandens gavybos ir valymo technologijomis, oro taršos nukenksminimu, atsinaujinančia energetika, atliekų tvarkymu ir kitomis aplinkos išsaugojimui svarbiomis technologijomis, nes šių technologijų veikimo supratimas yra ypatingai svarbus būsimiems aplinkos apsaugos specialistams.

Po lauko darbų kiekvienas vakaras pavirsta į smagią vakaronę ir vienas kito pažinimo laiką – žaidimus,  dainas ir dienos metu patirtų įspūdžių dalinimąsi.

Studijų programoms – aukščiausias įvertinimas

2022 metais VDU Aplinkotyros studijų krypties bakalauro ir magistrantūros programos buvo įvertintos tarptautinės ekspertų komisijos iš Ispanijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos. Abi studijų programos ir bakalaurų programa „Aplinkotyra ir aplinkos apsauga“, ir magistrantūros programa „Aplinkosaugos organizavimas“  gavo aukščiausius balus septyniose vertinimo srityse.

Pasak VDU Aplinkotyros katedros vedėjo profesoriaus A. Dėdelės, ekspertų grupė liko sužavėta išskirtinai stipriu bendradarbiavimu tarp studijų programos darbuotojų, socialinių partnerių ir absolventų.

„Socialiniai partneriai nuolat konsultuoja dėl tolimesnio programos vystymo, siūlo didelį stažuočių ir darbo praktikos pasirinkimą, padeda studentams pasirinkti baigiamojo darbo temas, bei palaiko juos kaip vadovai rengiant ir ginant baigiamąjį darbą. Dėstytojai palaiko glaudžius ryšius su socialiniais partneriais, užtikrindami akademinių tyrimų suderinimą su verslo tendencijomis ir rinkos lūkesčiais. Socialiniai partneriai su studentais bei dėstytojais dalijasi „gerąja praktika“ ir „know-how“ informacija, skatina bendrus mokslinių tyrimų projektus, kviečia atlikti praktikas ir pajusti būsimos profesijos žavesį“, – teigia prof. A. Dėdelė.

Parašykite komentarą