laboratorija mokslo
Švietimas

Valstybės finansavimo mokslui skyrimo principus numatoma įtvirtinti įstatymu

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui valstybės finansavimo mokslui skyrimo principus įtvirtinti Mokslo ir studijų įstatymu.

Tai padaryta siekiant užtikrinti nuoseklų mokslo veiklos vertinimą ir valstybės biudžeto lėšų šiai veiklai skyrimą, nuo liepos 1 d. įsigaliosiant Konstitucinio Teismo nutarimui, pagal kurį mokslo veiklos finansavimo ir vertinimo reglamentavimas turi būti perkeltas iš poįstatyminių aktų į Mokslo ir studijų įstatymą.

Šiuo keitimu Vyriausybė siūlys Seimui Mokslo ir studijų įstatyme nustatyti valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, meno veiklai plėtoti skyrimo pagrindus ir mokslinės veiklos vertinimo kriterijus, taip pat mokslo lėšų skirstymo mokslo ir studijų institucijoms pagrindines nuostatas. Iki šiol tai buvo nustatoma Vyriausybės nutarimu.

Šiuo įstatymo keitimu taip pat siekiama nesutrikdyti ir iš esmės nekeisti mokslo ir studijų institucijoms įprasto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo ir finansavimo procesų.

Kaip ir iki šiol valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, meno veiklai plėtoti universitetams ir mokslinių tyrimų institutams bus skiriamos pagal kasmet vykdomo formaliojo vertinimo trejų paskutinių metų rezultatus ir kas penkerius metus vykdomo palyginamojo ekspertinio vertinimo rezultatus, kolegijoms – pagal kasmet vykdomo kolegijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo paskutinių metų rezultatus.

Parašykite komentarą