Vaiku edukacijos
Švietimas

Vaikų neformaliojo ugdymo mokyklos privalo turėti LHP

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Kauno departamentas informuoja, kad vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veikla gali būti vykdoma tik gavus leidimą-higienos pasą (LHP).

Kas priskiriama prie vaikų neformaliojo švietimo ugdymo?

Vaikų neformaliojo švietimo mokykloms priskiriamos muzikos, dailės, meno, sporto mokyklos, ugdymo centrai, skirti vaikų gebėjimams lavinti, moksleivių rūmai, kūrybos, jaunųjų gamtininkų, technikų centrai ir kitos mokyklos, teisės aktų nustatyta tvarka vykdančios neformalųjį vaikų švietimą.

Kodėl reikalingas leidimas–higienos pasas?

Leidimas-higienos pasas liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. Jeigu fizinis, juridinis asmuo ar jo filialas numato verstis ūkine komercine veikla keliose vietose, esančiose skirtingais adresais, išduodami leidimai-higienos pasai kiekvienu vykdomos veiklos adresu. LHP išduodamas neribotam laikui.

Kur kreiptis dėl LHP gavimo?

Leidimus-higienos pasus išduoda, bei kontrolę vykdo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Kauno mieste veikia 9 vaikų neformaliojo švietimo mokyklos, jos veiklą vykdo įvairiose miesto vietose, tačiau ne visais veiklos vykdymo adresais (117-oje vietų) turi išduotus leidimus – higienos pasus. Kauno rajone 3 vaikų neformaliojo švietimo mokyklos, veiklą vykdo 23 -jose adresuose be LHP.

Kokia atsakomybė?

Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų veiklos vykdymas, neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo-higienos paso, užtraukia administracinę atsakomybę veiklos vykdytojui pagal Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso 52 straipsnį, bauda nuo 300 iki 850 eurų.

Kodėl tai svarbu?

Vaikai yra jautriausia mūsų visuomenės grupė, kuriai būdingas augimas, vystymasis bei socialinis brendimas. Vaiko organizmo ir aplinkos veiksnių sąveika tai priemonių kompleksas, kuris padeda vaiko  funkcinėms galimybėms darniai vystytis, saugoti ir visapusiškai stiprinti vaikų sveikatą.

Parašykite komentarą