kaunoaleja.lt 220102 06
Karyba

Vaidoto batalionui – 30 metų

Sausio 2 d. Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotasis pėstininkų batalionas (Vaidoto batalionas) mini savo 30-ąsias įkūrimo metines.

1919 m. gegužės 12 d. karininkas Jurgis Kubilius tuometinio Lietuvos krašto apsaugos ministro pavedimu Ukmergėje pradėjo kurti karinį vienetą, kuris netrukus po suformavimo buvo pavadintas Ukmergės batalionu. J. Kubilius tapo šio bataliono vadu. Bataliono kariai su bolševikais kovojo Salako, vėliau Zarasų krašte, prie Turmanto ir Kaukonių. 1919 m. gruodžio 10 d. batalionas performuotas į 8-ąjį pėstininkų pulką ir pavadintas Kunigaikščio Vaidoto vardu.

1992 m. sausio 2 dienos Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro įsakymu įkurtas Kunigaikščio Vaidoto atskirasis motodesantinis batalionas – ši data laikoma bataliono įkūrimo diena. Nuo šios dienos per 30 metų batalionas užaugo ir stipriai pasikeitė: iš Šiaulių jis buvo perkeltas į Ruklą, iš motorizuotojo bataliono tapo logistikos batalionu, kuris vėliau buvo performuotas į mechanizuotąjį pėstininkų batalioną.

kaunoaleja.lt 220102 07

„Reikėjo karininkus, puskarininkius priskirti, reikėjo ginklų ir technikos – viso aprūpinimo. Reikėjo ir vietos batalionui. Radau vietą Briduose (kaimas Šiaulių rajone), tuo metu ten buvo rusų aerodrominis-inžinerinis batalionas, užteko ten vietos kareivinėms, buvo ir štabo pastatas, rikiuotės aikštė. Batalioną pradėjome nuo dviejų automobilių ir tuščių kareivinių. Dar turėjome tris automatus ir keletą pistoletų. Viskas, ką pirmieji kariai turėjo kariško, tai buvo kareiviški batai ir beretės,“ – mintimis dalinosi pirmasis Vaidoto bataliono vadas dimisijos pulkininkas Vytautas Lukavičius.

Nuo bataliono įkūrimo dienos keitėsi ne tik bataliono dislokacija, bet pokyčiai atsispindėjo ir vidinėje struktūroje – buvo suformuotos 7 kuopos. Šios tapo labiau specializuotomis, ypatingai sunkiosios ginkluotės kuopa, kurioje buvo stiprinamas minosvaidžių bei kiti būriai.

„Dar 2016-aisiais metais Vaidoto batalione nebuvo snaiperių būrio, kuris, šiai dienai yra vienas stipriausių visoje Lietuvos kariuomenėje,“ – sakė buvęs Vaidoto vadas pulkininkas leitenantas Eugenijus Lastauskas.

Kiekvienais metais į Vaidoto batalioną atvyksta daug nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių, kurie šiame dalinyje gauna įgauna tvirtus karybos pagrindus. Atnaujinus NPPKT karių rengimą, Vaidotėnai nekart įrodė, jog yra pajėgūs parengti stiprius ir profesionalius jaunuosius „vilkus“.

kaunoaleja.lt 220102 08

„Kariniame pasaulyje galioja principas, kad nugali tas, kuris sugeba mąstyti, planuoti ir veikti greičiau nei priešininkas, o natūrali atranka, kaip žinome, palieka tik tuos, kurie sugeba prisitaikyti prie supančios aplinkos reikalavimų. Šiandien pasirengimas krašto gynybai yra mūsų egzistencijos pagrindas. Todėl mes rimtai  žiūrime į savo vaidmenį ir užtikriname, kad nesustosime ten, kur mus atvedė situacija ir aplinkybės. Turime ambicijų nuolat tobulėti ir prisitaikyti prie iššūkių ir poreikių. Personalo amžiumi esame jaunas batalionas, kuris augina raumenis ir yra pajėgus vykdyti vis atsakingesnes užduotis. 2022 metais batalionui iškelta užduotis budėti greitojo reagavimo pajėgose, kuri pareikalaus didelės atsakomybės ir aukšto pasirengimo kiekvienam iš mūsų,“ – teigė dabartinis bataliono vadas pulkininkas leitenantas Irmantas Petaraitis.

kaunoaleja.lt 220102 09

Vaidoto batalionas nuolat rengia karius Lietuvos valstybės sausumos teritorijos ginkluotai gynybai, palaiko kovinę parengtį batalione, ruošiasi tarptautinėms operacijoms ir esant būtinybei dalyvauja jose, taip pat įstatymų numatytais atvejais ir sąlygomis teikia pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms.

Šaltinis: Lietuvos kariuomenė

Parašykite komentarą