Neformalus vaikų užimtumas
Miestas

Turiningos vasaros tęsinys: papildomas vaikų užimtumas Kaune vyks ir visą rudenį

Popamokinės veiklos, savaitgaliniai užsiėmimai ir stovyklos rudens atostogų metu. Tūkstančiams vaikų Kaune besibaigianti vasara buvo ypač turininga, todėl nuspręsta papildomą neformalųjį ugdymą mieste tęsti iki pat žiemos, tam skiriant solidų finansavimą – beveik 600 tūkst. eurų. Stovyklų ir kitų veiklų organizatoriai kviečiami suskubti teikiant paraiškas ir siūlant įdomias veiklas mažiesiems kauniečiams.

Nuo sporto iki meno edukacijų

Per šią vasarą įvairios trukmės užsiėmimuose ir vasaros stovyklose jau sudalyvavo beveik 10 tūkst. vaikų, tačiau mažųjų kauniečių užimtumas neapsiribos vien šiltuoju sezonu. Nuspręsta šias veiklas tęsti toliau ir rudenį.

Kauno miesto savivaldybė kviečia teikti papildomas paraiškas dėl rudens veiklų organizavimo. Pretenduoti į miesto finansavimą gali švietimo, kultūros, sporto įstaigos, ne pelno siekiančios organizacijos, laisvieji mokytojai bei kiti juridiniai asmenys, dirbantys su vaikų ir jaunimo švietimu, ugdymu bei užimtumu. Projektų laukiama iki rugpjūčio 24 d.

Neformaliojo švietimo veiklos skirtos visiems Kauno vaikams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Ypatingas dėmesys skiriamas mokiniams, turintiems didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius dėl negalios, taip pat siekiama skatinti socialiai jautrioje aplinkoje gyvenančių šeimų atžalų užimtumą ir įtraukimą į edukacines veiklas.

Rengia pedagoginius mokymus

„Siekiame, kad vaikų užimtumas nebūtų momentinis, o platus veiklų spektras tęstųsi visą rudenį, todėl kviečiame vasarą pradėtus ugdymo procesus vystyti toliau ar teikti paraiškas naujoms veikloms organizuoti. Savo ruožtu stengsimės padėti tiems, kurie turi aiškiai sudėliotas vaikų užimtumo koncepcijas ir planus, tačiau stokoja atitinkamos pedagoginės kvalifikacijos“, – komentavo Kauno mero pavaduotoja Rasa Šnapštienė.

Rugsėjo pabaigoje Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyks „Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso“ programa, kuomet reikiamas kompetencijas galės įgyti asmenys, neturintys pedagogo kvalifikacijos, bet norintys dirbti mokytojais pagal profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas.

Paraiškų teikėjams, kurie sulauks palankių vertinimų ir sudarys sutartis dėl rudens veiklų organizavimo bei finansavimo, kursų kainą padengs Kauno miesto savivaldybė. Daugiau informacijos apie būsimus mokymus jau visai netrukus rasite internete: www.kpkc.lt/. 

Paraiškų teikimo tvarka

Pretenduodami į miesto skiriamą finansavimą, vaikų rudens stovyklų ar kitokių popamokinių užsiėmimų organizatoriai turi pateikti duomenis apie save, detaliai aprašyti planuojamas veiklas, programas, numatyti jų tikslines grupes bei išsamiai pagrįsti sąmatą.

Paraiškų ir kitų dokumentų laukiama iki pirmadienio (rugpjūčio 24 d.) 17 val. Visos reikiamos formos ir kita aktuali informacija pasiekiama internetu: bit.ly/kvietimas-teikti-paraiskas. Pasibaigus kvietimų terminui, dokumentų nebus galima taisyti, tikslinti ar pildyti.

Pirmenybė teikiama rudens stovykloms, kurios bus vykdomos rudens atostogų metu, spalio 26–30 dienomis, kartu su maitinimo bei apgyvendinimo paslaugomis. Svarbi sąlyga, kad tiek dienos užsiėmimuose, tiek ir stovyklose su nakvyne vaikai būtų užimti ne mažiau kaip 8 valandas be pertraukų.

Organizatoriai, kurie vykdys popamokines veiklas ar neformaliojo švietimo užsiėmimus savaitgaliais turės dar lankstesnį grafiką. Veiklos galės tęstis nuo rugsėjo pabaigos iki pat gruodžio 10 d. Trumpalaikių savaitgalio užsiėmimų trukmė gali svyruoti nuo 4 iki 8 valandų per dieną, o popamokinių veiklų – ne mažiau nei 2 valandas.

Visus gautus pasiūlymus vertins kvalifikuota komisija. Pasirašius sutartis su organizatoriais, rugsėjo pabaigoje prasidės kauniečių registracija į popamokines ir savaitgalines veiklas bei  rudens atostogų stovyklas.

Užsiėmimai prieinami kiekvienam

„Bendras finansinis indėlis į šių veiklų organizavimą rudens sezonu siekia 599 tūkst. eurų. Tai užtikrins, kad įdomus ir vertingas užimtumas būtų prieinamas kiekvienam vaikui, nebeliks socialinės atskirties. Ši vasara parodė, kad susidomėjimas neformaliuoju ugdymu Kaune siekia rekordines aukštumas, tad miesto pareiga – patenkinti šiuos gyventojų poreikius. Norime, kad nuotoliniu būdu praėjusius mokslo metus užbaigę Kauno moksleiviai po kiek neįprastos vasaros turėtų kuo turiningesnį rudenį“, – kalbėjo Kauno miesto tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Ligita Valalytė.

Pasak jos, per vasarą užsiėmimus lankę ir aktyviai atostogas leidę vaikai dienos bei išvažiuojamosiose stovyklose turėjo galimybes lavinti socialinius įgūdžius, atrado nemažai naujo. Dažnai šie gebėjimai – ne mažiau svarbūs negu mokyklos suole įgytos žinios. Neformalusis ugdymas padeda įgauti daugiau pasitikėjimo savimi, formuoti kritinį mąstymą, atsakomybę, savimonę ir saviraišką.

Birželio pradžioje Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Kaunui skyrė 272 tūkst. eurų. Vėliau iš Vyriausybės sulaukta dar solidesnio papildomo finansavimo – 620,5 tūkst. eurų.

Visa tai leido gerokai sustiprinti ir paįvairinti vaikų užimtumą vasaros metu. Vien rugpjūčio mėnesio stovykloms Kaune skirtos lėšos išaugo iki 293 tūkst. eurų. Susumavus ministerijos ir Kauno miesto savivaldybės skirtą finansavimą, bendra suma perkopė 1 mln. eurų. Dalį šių lėšų nuspręsta paskirti neformaliojo švietimo veikloms visam rudeniui.

Parašykite komentarą