studentas
Švietimas

Trumposios studijos didins prieinamumą bei leis greičiau įgyti rinkoje paklausią specialybę

Jau kitų metų rugsėjį kolegijos galės abiturientams siūlyti ne tik bakalauro, bet ir trumpąsias studijas, kurios leis per 1,5–2 metus įgyti rinkoje paklausias, pavyzdžiui, IT specialybes. Tokią galimybę atveria Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pakeistas studijų vykdymo reglamentavimas.

„Trumposios studijos ne tik padidins studijų prieinamumą jaunuoliams iš socialiai pažeidžiamų grupių, bet ir sudarys sąlygas sparčiau parengti specialistus, kurių darbo rinkoje trūksta. Jos taip pat taps pereinamąja pakopa tarp profesinio mokymo ir bakalauro studijų, didins aukštojo mokslo prieinamumą baigus profesinio mokymo įstaigas, – sako ministrė J. Šiugždinienė.

Pakeistame Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų apraše nustatyta trumpųjų studijų programos sandara ir reikalavimai dėstytojams. Numatoma, kad trumpąsias studijas galės siūlyti kolegijos, turinčios atitinkamos krypties įdirbį – jau vykdančios bakalauro studijas.

Kaip nustatyta 2020 m. patvirtintame trumpųjų studijų krypčių sąraše, trumposios studijos galės būti vykdomos informatikos inžinerijos ir programų sistemų, taip pat turizmo ir poilsio studijų kryptyse.

Esant darbo rinkos poreikiui, trumpųjų studijų krypčių sąrašas galės būti pildomas, todėl jos padės greičiau specialybę įgyti ir paklausiems kitų krypčių specialistams.

Trumpąsias studijas baigęs absolventas galės iš karto užsiimti profesine veikla arba tęsti studijas bakalauro pakopoje.

Trumposios studijos – tai vienas iš šiuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rengiamo socialinės dimensijos vystymo plano veiksmų. Numatoma, kad jos padės jaunuoliams iš socialiai pažeidžiamų grupių paprasčiau patekti į aukštojo mokslo sistemą.

Tyrimai rodo, kad žemesnio socialinio statuso moksleiviams studijos yra mažiau patrauklios dėl jų trukmės, kainos ir galimos karjeros neapibrėžtumo. Todėl šie jaunuoliai dažniausiai renkasi trumpesnes, mažiau kainuojančias studijas ar konkrečią profesinę kvalifikaciją suteikiantį profesinį mokymą.

Trumpųjų studijų modelio sukūrimas taip pat padės stipriau susieti profesinį mokymą su aukštojo mokslo sektoriumi ir suformuos patrauklų mokymosi kelią asmenims, kurie yra baigę profesines mokyklas ir norėtų įgyti aukštąjį išsilavinimą.

Parašykite komentarą