muzika
Naudinga žinoti

Triukšmas, tyla ir sveikata

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos (NVSC) Kauno departamentas primena, kad šių metų balandžio 28 d.  minima 26-oji Tarptautinė triukšmo supratimo diena.

Didelis triukšmo poveikis kelia rimtą pavojų sveikatai bei trukdo kasdieninei žmonių veiklai. Jis gali sutrikdyti miegą, sukelti širdies ir kraujagyslių bei psichofiziologinius padarinius, sumažinti našumą ir išprovokuoti susierzinimą bei socialinio elgesio pokyčius. Su triukšmu susijusios problemos kelia nerimą visus metus ir labai dažnai pamirštama tylos svarba žmonių bendrajai gerovei. Atsižvelgiant į pandemiją, kurią pasaulyje vis dar išgyvena daugelis, raginame prisidėti prie šių metų temos „Apsaugokite savo klausą, apsaugokite savo sveikatą“ (angl. „Protect Your Hearing, Protect Your Healt“). Atsižvelgiant į tai NVSC Kauno departamentas siūlo 60 sekundžių tylos nuo 14:15-14:16 val., kad išryškintumėte, kaip iš tikrųjų skamba tyla.

Kada garsas yra per garsiai? Lietuvoje nakties metu miegamuosiuose kambariuose (nuo 22:00 iki 7:00 val.) didžiausias leidžiamas ribinis dydis 35 dBA, o gyvenamojoje ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje – 45 dBA (transporto keliamas triukšmas – 55 dBA).  Palyginti šiuos decibelus galime su šnabždesiu, laikrodžio tiksėjimu, lapų šlamėjimu (apie 30 dBA). Didžiausias triukšmas leidžiamas dienos metu (nuo 7:00 iki 19:00 val.), kuomet pastovus garsas kambariuose gali būti iki 45 dBA, o aplinkoje – 55 dBA (transporto keliamas triukšmas – 65 dBA), tai apima tokį garsą, kurį skleidžia įprastas ir vidutinis kalbėjimas, šuns lojimas, lietus.

Kas reglamentuoja garsą Lietuvoje? Lietuvoje triukšmo lygį reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, kuri nustato stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje ir taikoma vertinant triukšmo poveikį visuomenės sveikatai.

Jeigu garsas per garsus? Gyventojai turi teisę į tylą, nes nuo to priklauso ir jų sveikata. NVSC vykdo stacionarių triukšmo šaltinių keliamo triukšmo kontrolę. Skundą dėl naudojamų stacionarių triukšmo šaltinių keliamo triukšmo galima pateikti NVSC Kauno departamentui (K. Petrausko g. 24, Kaunas, tel. (8 37) 33 16 88, el. p. kaunas@nvsc.lt). Skunde turi būti nurodytas galimas triukšmo šaltinis, aplinkybės, pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta bei kontaktiniai duomenys.

Ramybė ir tyla. Lietuvos Respublikoje paskelbus ekstremalią padėtį dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos), triukšmas aplinkoje sumažėjo, tačiau sušvelninus karantino režimo sąlygas, stacionarių triukšmo šaltinių keliamas triukšmas gali vėl trikdyti gyventojų ramybę ir sveikatą. Kai triukšmas yra ribotas, jis ne tik sumažina su triukšmu susijusius neigiamus padarinius, bet ir į savo gyvenimą įtraukia tylos turtingumą.

Yra tiek daug priežasčių, dėl kurių reikia sumažinti triukšmo garsumą, todėl apsaugokime savo klausą, apsaugokime savo sveikatą.

Parašykite komentarą