Švietimas

Plečiamas Valstybinio studijų fondo darbų laukas užtikrins efektyvesnį paramos studentams teikimą

Paramos studentams teikimas bus administruojamas centralizuotai per Valstybinį studijų fondą (VSF), „vieno langelio“ principu, o paramos sistema bus aiškesnė, skaidresnė ir efektyvesnė. Tai užtikrins Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymu šiandien Vyriausybės atnaujinti Valstybinio studijų fondo nuostatai, kuriais išplečiamos Fondo veiklos. Vyriausybei patikslinus nuostatus, Valstybinis studijų fondas tampa pagrindine įstaiga, administruojančia didžiąją dalį paramos studijoms […]