Kaunas
Miestas

Kauno oro kokybės stebėsena – duomenys tiesiai į kompiuterių ir išmaniųjų įrenginių ekranus

Nuo šiol kauniečiai gali susipažinti su informacija apie oro užterštumą savo seniūnijoje. Duomenys iš dviejų dešimčių daviklių pateikiami specialiai sukurtoje platformoje orotarsa.kaunas.lt. Interaktyviame žemėlapyje fiksuojama pagrindinių teršalų – kietųjų dalelių, anglies monoksido, pažemio ozono, azoto ir sieros dioksidų – koncentracija bei Oro užterštumo lygio indeksas (OUI), leidžiantis įsivertinti galimą pavojų sveikatai. „Iki 2021-ųjų duomenys apie oro užterštumą atkeliaudavo vos iš vienos […]

Help Ukraine
Miestas

Aplinkos ore padidėjusi tarša

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras praneša, kad, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) oro kokybės tyrimų duomenimis, pastarosiomis savaitėmis kietųjų dalelių (KD10) koncentracija kai kurių miestų aplinkos ore buvo padidėjusi, o didžiausiuose miestuose kai kuriomis dienomis viršijo 50 µg/m³ paros ribinę vertę. Daugiausia įtakos oro užterštumo padidėjimui galėjo turėti vyraujančios nepalankios teršalų sklaidai meteorologinės […]

ruporas pexel
Miestas Naudinga žinoti

Europa džiaugiasi sumažėjusia aplinkos oro tarša

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras praneša, kad Europos aplinkos agentūra (toliau – EAA) Oro kokybės Europoje 2020 m. ataskaitoje pažymi, jog daugelyje Europos šalių dėl 2020 m. pavasarį įvesto karantino tam tikrų oro teršalų kiekis sumažėjo iki 60 proc. Sumažėję oro taršos rodikliai fiksuojami ir Lietuvoje. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, 2020 m. didžiuosiuose Lietuvos […]

FYODOR TELK ziema
Miestas

Individualių namų šildymas turi įtakos oro užterštumui

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) informuoja, kad Kaune vasario 1 d buvo užfiksuotas kietųjų dalelių (KD10) paros ir azoto dioksido (NO2) 1 val. ribinės vertės viršijimai aplinkos ore, kurią sukėlė nepalankios meteorologinės sąlygos ir padidėjusi tarša iš priemiesčių ir miesto individualių namų dėl intensyvesnio šildymo. Vasario 2–3 d. vyraus vidutiniškai palankios […]