Naudinga žinoti

Žmogus legionelioze užsikrečia aerogeniniu būdu

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC)  Kauno departamento specialistai informuoja, kad nuo 2021 m. gegužės 1 d. įsigaliojus naujai Lietuvos higienos normai HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ redakcijai, atsirado papildomas reikalavimas stacionarines paslaugas teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (ASPĮ) ne rečiau kaip vieną kartą per metus atlikti geriamojo […]