kompiuteris 1
Naudinga žinoti

Šią savaitę įmonėms svarbu pateikti duomenis apie naudos gavėjus

Visi šalyje esantys juridiniai asmenys privalo pateikti duomenis apie savo galutinius naudos gavėjus – fizinius asmenis – į naujai sukurtą Registrų centro Naudos gavėjų posistemį JANGIS. Tai reikia atlikti iki š. m. rugpjūčio 1-osios: po šios datos bankai privalės įgyvendinti prievolę tikrinti jiems klientų pateiktos informacijos atitiktį JANGIS registruotai informacijai. Įstatymo nustatytos prievolės neįvykdžiusioms įmonėms […]