Miestas

Patikrino

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Kauno departamento Valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės (VSSK) tikslas yra nustatyti, ar kontroliuojami objektai laikosi visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir ar tinkamai tuos reikalavimus vykdo. 2018 m. grožio paslaugų srityje NVSC Kauno departamento VSSK specialistai atliko 556 planines kontroles (informavus objektą prieš 10 […]

Naudinga žinoti

Specialistų dėmesys grožio paslaugoms

Vadovaujantis Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamentu, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (toliau – NVSC), kasmet vykdo Valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, grožio paslaugas teikiančiose įstaigose. Nors kontrolės planai skelbiami NVSC interneto svetainėje, o tikrinamas objektas apie patikrinimą informuojamas raštu iš anksto, tačiau patikrinimo metu neretai nustatomi Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos […]