Miestas

Minimos Okupacijos ir genocido, Gedulo ir vilties dienos

„Atminti tai, kas vyko birželio 14-ąją, yra svarbu pirmiausia todėl, nes tai buvo tik pradžia. Pabaiga buvo gerokai vėliau – 1953 metais buvo paskutiniai ištremti žmonės, lietuviai buvo žudomi ir dar vėliau. Lietuva, Antrojo pasaulinio karo metu ir „Karo po karo“ metu netekusi vieno milijono žmonių, tą skaudžiai išgyveno. Mes tas netektis jaučiame iki šiol. […]