Alus 1 of 3
Miestas

Jubiliejaus proga bravorą aplankė Bavarijos princas: pasirašė partnerystės sutartį ir įteikė ypatingą dovaną

Savo 170-ojo jubiliejaus proga „Volfas Engelman“ sulaukė karališko vizito. Bravorą aplankė ir su juo bendradarbiavimo sutartį pasirašė Jo Karališkoji Didenybė Luitpold Prinz von Bayern. Šis karališkosios šeimos atstovas gimtojoje šalyje pats valdo alaus daryklą, kuri buvo įkurta 1871 m. Vienas jo protėvių, kunigaikštis Vilhelmas IV, 1516 m. išleido Bavarijos grynumo įstatymą, o svečio protėvis, karalius […]