zvakute
Miestas

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė reiškia nuoširdžią užuojautą mirus profesoriui Broniui Vaškeliui

Netekome buvusio VDU rektoriaus, įžvalgaus lietuvių literatūros ir teatro tyrinėtojo, darbštaus, produktyvaus akademinės bendruomenės nario, profesoriaus Broniaus Vaškelio. 

Nuoširdi užuojauta šeimai, artimiesiems, bičiuliams. Mums lieka unikalūs profesoriaus darbai, praturtinę lietuvių literatūros ir teatro istorijos tyrimų lauką, jo Lietuvai dovanotų knygų ir archyvų lobiai, gražus nesavanaudiško asmeninio gyvenimo ir akademinės veiklos pavyzdys. Ilgą laiką gyvendamas ir darbuodamasis svetur, visą savo produktyvią mokslinę energiją jis buvo nukreipęs Lietuvos humanitariniam mokslui garsinti ir stiprinti.

Nuoširdžiai

Jurgita Šiugždinienė, švietimo, mokslo ir sporto ministrė

Parašykite komentarą