123114
Švietimas

Švietimo įstaigų vadovams nuo sausio kyla atlyginimas

Nuo sausio didėja atlyginimai bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų vadovams, taip pat auklėtojams, akompaniatoriams, koncertmeisteriams, mokyklų bibliotekininkams.

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktoms mokymo lėšų skyrimo metodikų pataisoms, pagal kurias mokykloms bus paskirstytos 2021 metų valstybės biudžete patvirtintos lėšos ankstyvajam, bendrajam ugdymui bei profesiniam mokymui, taip pat ūkio lėšos savivaldybių mokykloms, skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Įgyvendinant Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį, nuo sausio panaikinami bendrojo ugdymo mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui ir mokyklų ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalai ir nustatomi tik maksimalūs koeficientai, todėl finansavimo metodikose patikslinti atitinkami rodikliai, pagal kuriuos apskaičiuojamos šiam tikslui skiriamos lėšos. Taip pat didės ir profesinių mokyklų vadovų atlyginimai.

2020 m. didinant pedagogų atlyginimus, mokyklų įstaigų vadovų atlyginimai nedidėjo.

Patikslintame 2021 m. biudžete numatyta lėšų kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, todėl didinamas finansavimas, iš kurio savivaldybės moka darbo užmokestį ir mokyklų bibliotekų darbuotojams.

2021 m. numatyta vidutiniškai 13,4 proc. padidinti auklėtojų, akompaniatorių ir koncertmeisterių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus.

Kaip jau buvo skelbta anksčiau, nuo kitų metų rugsėjo bus didinamas švietimo pagalbos specialistų darbo užmokestis, atlyginimai turėtų padidėti vidutiniškai 18,5 proc. (nuo 10 iki 25 proc.).

Šaltinis: Švietimo mokslo ir sporto ministerija.

Mokytojas
Žmogaus protas viską atrakina trimis raktais - skaitmeniu, raide, nata. Žinoti, mąstyti, svajoti. Tai apima viską. V. Hugo.#švietimas_Kaune https://bit.ly/m/kaunoaleja

Parašykite komentarą