vaikai
Švietimas

Sprendimai dėl nemokamų vasaros stovyklų

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) skelbia konkursą nemokamoms teminėms vaikų vasaros stovykloms organizuoti – jas galės lankyti vaikai, kurie dėl nuotolinio mokymo patyrė daugiausiai sunkumų. Taip pat ministerija leido savivaldybėms naudoti karantino metu sutaupytas neformalaus vaikų švietimo krepšelio lėšas vaikų vasaros stovykloms, kuriose galės dalyvauti visi mokiniai.

Skelbiamas konkursas nemokamoms teminėms vaikų stovykloms

ŠMSM parengtame pagalbos plane, skirtame kompensuoti per pandemiją patirtus mokymosi praradimus, viena iš numatytų priemonių – valstybės lėšomis finansuojamos teminės vaikų vasaros stovyklos. Šioms stovykloms rengti numatoma skirti 510 tūkst. eurų, skelbiamas švietimo teikėjų konkursas.

Pagal ŠMSM patvirtintą Vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašą, vasaros stovyklose 5–8 klasių mokiniai neformaliojo švietimo metodais galės tobulinti savo žinias, gebėjimus ir įgūdžius gamtos mokslų, matematikos ir kalbų srityse.

Šiose stovyklose mokiniai galės dalyvauti tik mokyklų vaiko gerovės komisijų siūlymu. Vasarą bus sudaryta galimybė stovyklose dalyvauti tiems mokiniams, kurie prarado mokymosi motyvaciją, jų akademiniai pasiekimai dėl nuotolinio mokymosi būdo suprastėjo, kurie neturi palankios mokymuisi aplinkos namuose ar auga socialinės rizikos šeimose.

„Mes tikimės, kad stovyklose vaikai galės ir papildyti akademinių žinių spragas, ir sustiprinti socialinius įgūdžius. Labai raginame stovyklų rengėjus būti kūrybingus, išradingus, ieškoti įdomių mokymo(si) formų, metodų, skatinti vaikus judėti“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Stovyklos vaikams bus nemokamos, truks ne trumpiau nei 7 kalendorines dienas. Jos gali būti rengiamos kaip dienos stovyklos ar stovyklos su nakvyne. Jų programoje turi būti veiklų, kurios skatintų vaikų fizinį aktyvumą, ugdytų socialines-emocines kompetencijas, matematinius, gamtamokslius, kalbinius gebėjimus – pradedant įvairių skaičiavimo strategijų taikymu, gamtos reiškinių stebėjimu, tyrinėjimu, technologijų taikymu ir baigiant įvairių tekstų skaitymu, jų supratimu ir interpretavimu, sudėtingesnio žodyno plėtojimu, gebėjimu kurti rišlų tekstą ar pasakojimą. Stovyklų rengėjai raginami naudoti aktyvius mokymo(si) metodus.

Tikimasi, kad nuo birželio iki rugpjūčio pabaigos vyksiančiose stovyklose dalyvaus apie 3000 mokinių, patiriančių mokymosi sunkumų.

ŠMSM inicijuoja švietimo tiekėjų konkursą stovykloms rengti, kurį organizuoti ir vykdyti pavesta Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui. Daugiau informacijos apie konkursą www.lmnsc.lt , paraiškas konkursui iki gegužės 24 d. reikia siųsti adresu konkursas@lmnsc.lt

Siekiant mokiniams suteikti kuo daugiau galimybių įvairioms veikloms vasarą, pakeistas ir neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas. Dabar savivaldybės joms skirtas, bet dėl COVID-19 pandemijos nepanaudotas NVŠ lėšas, savivaldybių tarybų sprendimu galės skirti vaikų vasaros stovykloms finansuoti. Šios stovyklos bus skirtos visų klasių mokiniams.

Savivaldybėms rekomenduojama nustatyti prioritetą NVŠ lėšomis finansuojamose stovyklose dalyvauti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, taip pat mokiniams, gaunantiems socialinę paramą arba turintiems teisę į socialinę paramą.

Iš viso 2021 m. NVŠ krepšeliui skirta 17 mln. Eur iš valstybės biudžeto, visos lėšos paskirstytos savivaldybėms. Preliminariais skaičiavimais, vasaros stovykloms rengti galėtų būti panaudota iki ketvirtadalio šios sumos, t. y. iki 4 mln. eurų.

NVŠ krepšelis – tai valstybės skiriamos tikslinės lėšos neformaliajam vaikų švietimui (būreliams). Šios lėšos yra skiriamos savivaldybėms, atsižvelgiant į mokinių skaičių. Krepšelio vidutinis dydis yra 15 eurų vienam vaikui per mėnesį.

 

Parašykite komentarą