mokslas
Švietimas

Skelbiamas STEAM mokslų konkursas „Mūsų eksperimentas“

Mokiniai ir jų mokytojai kviečiami dalyvauti kasmetiniame gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo kompleksinio ugdymo (STEAM) konkurse „Mūsų eksperimentas“. Darbus galima pateikti iki rugsėjo 17 d.

Konkursas skatina mokinius dirbti komandomis ir kūrybiškai mokytis STEAM mokslus, patirti tyrinėjimo ir atradimo džiaugsmą. Konkurse gali dalyvauti nuo jauniausių vaikų iki vyriausių mokinių: ikimokyklinio ugdymo mokyklos, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokiniai iki 11 klasės, taip pat profesinio mokymo įstaigose besimokantys mokiniai, išskyrus abiturientus.

Konkursui darbą gali parengti ir teikti ne didesnė kaip 5 mokinių komanda, vadovaujama mokytojo ar kelių mokytojų. Iš mokyklos ar klasės, vaikų grupės gali dalyvauti kelios komandos pristatydamos skirtingus darbus. Komandos nariai gali dirbti ir individualiai pagal tą pačią metodiką, nekontaktuodami tarpusavyje, o vėliau palyginti rezultatus, ieškoti skirtumų. Mokinius gali konsultuoti vienas studentas, studijuojantis bet kuriame universitete I ir II studijų pakopose, tačiau tyrimus turi atlikti patys mokiniai.

Tiriamieji darbai gali būti bet kurios STEAM grupės mokslų tematikos, skatinami integruoto pobūdžio darbai. Konkursui reikia pateikti trumpą darbo aprašą ir tyrimą iliustruojančią filmuotą medžiagą. Filmuko trukmė – ne ilgesnė kaip 10 min., pateikiama avi, mp4 ar wmv formatu.

Konkurso darbus vertins ekspertų komisija, sudaryta Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus įsakymu. Konkursui pateikti darbai bus vertinami šiose kategorijose: ikimokyklinio ugdymo mokyklų darbai; 1–4; 5–8; 9–11 klasių mokinių darbai.

Vertinant konkurso darbus bus atsižvelgiama į šiuos kriterijus: tyrimo idėjos originalumą, darbo moksliškumą (išskyrus ikimokyklinio ugdymo mokyklas), žinių, metodų ir priemonių pritaikymo kūrybiškumą, tyrimo logiką, atlikimo kruopštumą, darbų saugos reikalavimų laikymąsi, filmuotos medžiagos aiškumą, informatyvumą, kokybę.

Konkurso prizininkai bus apdovanoti Švietimo mokslo ir sporto ministerijos diplomais, konkurso partnerių, organizatorių ir rėmėjų prizais.

Konkursą „Mūsų eksperimentas“ inicijuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kartu su STEAM krypčių mokytojų asociacijomis.

Informacija apie konkursą skelbiama interneto tinklalapyje www.lmnsc.lt, teikiama el. paštu ingrida.kuciauskiene@lmnsc.lt.

 

Parašykite komentarą