Karys
Karyba

Seimas svarstys siūlymus dėl karių tarnybos sąlygų gerinimo

Seimas pradėjo svarstyti Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pakeitimus, kuriais numatoma tobulinti karių apmokėjimo sistemą, gerinti karių aprūpinimo sąlygas kvalifikacijos tobulinimo ir mokymosi metu, socialinių garantijų taikymo sąlygas.

 Įstatymo pakeitimai numatytų galimybę profesinės karo tarnybos kariams apmokėti papildomą darbo krūvį vykdant kitų karių ar darbuotojų funkcijas, skirti papildomas poilsio dienas vaikus auginantiems kariams, kompensuoti nesuteiktas poilsio dienas. Pasak projektą pristačiusio krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko, kariams kompensacijos už poilsio dienas turėtų būti mokamos, nes paskutiniais metais vyko nepaprastai daug papildomų pratybų, buvo papildomų užduočių, daug budėjimų ir dėl tarnybos interesų kariai negalėjo atostogauti tuo laiku, kuris buvo numatytas.

Projektu numatoma perskaičiuoti ir nustatyti taikomų tarnybinių atlyginimų, priedų, kitų išmokų ir garantijų, koeficientų dydžius, kuriems apskaičiuoti bus taikomas naujas bazinis dydis.

Be to, ketinama tikslinti vienkartinių kompensacijų, mokamų kario sveikatos sutrikimo atveju, ir išeitinių išmokų mokėjimo atvejus bei sąlygas, taip pat išplėsti kariams taikomų sveikatinimo priemonių sąrašą ir patikslinti jų kompensavimo sąlygas.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje siūloma sudaryti galimybę studijuoti ir valstybės nefinansuojamose studijų vietose, keisti akademijoje mokiniams vykdomos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos įgyvendinimo sąlygas.

Teikiamomis pataisomis siūloma suteikti aukštesnius laipsnius aktyviojo kariuomenės personalo rezervo kariams, o pulkininko ir jūrų kapitono laipsniui gauti nustatyti reikalavimą turėti ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį. Taip pat būtų įtvirtinti nauji ribojimai kariams vykti į nedraugiškas užsienio šalis.

Po pristatymo už teisės akto pakeitimus (projektas Nr. XIVP-3183) balsavo 113 Seimo narių, susilaikė 1 parlamentaras. Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, papildomu – Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti gruodžio 12 d.

Parašykite komentarą