pinigai
Naudinga žinoti

Seimas po svarstymo pritarė siūlymui taikyti lengvatinį PVM tarifą didesniam paslaugų teikėjų sąrašui

Seimas po svarstymo pritarė patobulintam Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo pakeitimo projektui Nr. XIIIP-4714(2), kuriuo siūloma plėsti lengvatinio 9 procentų PVM tarifo taikymą.

Svarstomu projektu siūloma iki 2022 m. gruodžio 31 d. lengvatinį 9 procentų PVM tarifą taikyti:

maitinimo įstaigų teikiamoms maitinimo paslaugoms, išskyrus paslaugas ar paslaugų dalis, kurios susijusios su alkoholiniais gėrimais;

visų rūšių meno ir kultūros įstaigų, meno ir kultūros renginių, sporto renginių, sporto klubų lankymui ir kitų asmenų, teikiančių panašias į sporto klubų teikiamas paslaugas, lankymui, kai netaikomos šiuo metu galiojančio Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 23 straipsnio nuostatos;

atlikėjų (aktoriaus, dainininko, muzikanto, dirigento, šokėjo ar kito asmens, vaidinančio, dainuojančio, skaitančio, deklamuojančio arba kitaip atliekančio literatūros, meno, folkloro kūrinius ar cirko numerius) teikiamoms atlikimo paslaugoms.

„Šia lengvata siekiame ne kainos mažinimo, o siekiama paskatinti smulkųjį ir vidutinį verslą, tai tokį verslą, kuris ir sudaro absoliučią daugumą minėtuose sektoriuose. Paprastai daugiau negu 90 proc. maitinimo sektorių sudaro smulkusis ir vidutinis verslas. Būtent dėl šios priežasties tokią pridėtinės vertės mokesčio lengvatą taiko absoliuti dauguma Europos Sąjungos šalių, siekdama paskatinti smulkųjį ir vidutinį verslą. Ne paslaptis, kad smulkusis ir vidutinis verslas dažnai besistengdamas išgyventi nukerta kampus ir renkasi šešėlį. Būtent ir dėl šios priežasties dažnai yra taikoma pridėtinės vertės mokesčio lengvata minėtiems sektoriams siekiant juos paskatinti išeiti iš šešėlio”, – sakė Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas.

Projektui po svarstymo pritarė 96, prieš balsavo vienas, susilaikė 10 Seimo narių.

Siūloma, kad naujos nuostatos įsigaliotų liepos 1 d.

 

23 straipsnis. Kultūros ir sporto paslaugos

1. PVM neapmokestinamos pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos kultūros paslaugos. Kultūros paslaugomis šiame straipsnyje laikomos:

1) muziejų, zoologijos ir botanikos sodų, cirko veikla;

2) visų meno rūšių, kultūros renginiai (teatro spektakliai, muzikos, choreografijos renginiai, kultūros renginiai vaikams, jaunimui, meno kūrinių bei tautodailės parodos ir kita), kino filmų gamyba (įskaitant pagalbinę veiklą – dubliavimą, titravimą ir pan.), nuoma ir rodymas;

3) bibliotekų teikiamos bibliografinės ir informacinės paslaugos.

2. PVM neapmokestinamos šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų tiekiamos prekės ir teikiamos kitos, negu nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, paslaugos, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

1) šios prekės tiekiamos ir paslaugos teikiamos šio straipsnio 1 dalyje nurodytų paslaugų vartotojams;

2) šių prekių tiekimas ir paslaugų teikimas yra susiję su šio straipsnio 1 dalyje nurodytų paslaugų teikimu.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė turi teisę nustatyti šio straipsnio 2 dalies nuostatų taikymo sąlygas ir apribojimus.

4. PVM neapmokestinamos pelno nesiekiančių juridinių asmenų teikiamos su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos. Su kūno kultūra ir sportu susijusiomis paslaugomis šiame straipsnyje laikoma:

1) teisės dalyvauti kūno kultūros arba sporto renginyje suteikimas. Šio punkto nuostatos netaikomos bilietų į kūno kultūros arba sporto renginius pardavimui;

2) paslaugos, teikiamos kūno kultūros ir sporto dalyviams, tiesiogiai susijusios su jų dalyvavimu, t. y. teisės naudotis kūno kultūrai ir sportui pritaikytomis patalpomis, teritorijomis ir (arba) inventoriumi suteikimas, kūno kultūros ir sporto dalyvių treniravimo ir kitos panašios paslaugos. Prie tokių paslaugų nepriskiriamos apgyvendinimo, maitinimo ir vežimo paslaugos.

Parašykite komentarą