vaistai. senjorai
Naudinga žinoti

Seimas po svarstymo pritarė siūlymui įteisinti vienišo asmens išmoką

Seimas po svarstymo pritarė patobulintam Vienišo asmens išmokos įstatymo projektui Nr. XIVP-499(2), kuriuo siekiama tobulinti vienišų asmenų pajamų apsaugos sistemą, nustatant naują – vienišo asmens – išmoką.

Svarstomu projektu siūloma nustatyti vienišo asmens išmoką, jos dydį, skyrimo ir mokėjimo sąlygas. Nuo liepos 1 dienos siūloma įtvirtinti teisę gauti vienišo asmens išmoką neįgaliesiems ir senatvės pensijos amžiui sukakusiems šalpos pensijų ir mažų pensijų priemokų gavėjams. Nuo 2022 m. sausio 1 d. šią išmoką galėtų gauti visi vieniši, neįgalieji ir senatvės pensijos amžiaus sukakę asmenys.

Pristatydama projektą socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė sakė, kad vienišo asmens išmoką turėtų teisę gauti tik tie vieniši gavėjai, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje: tai yra asmenys, kurie yra nesudarę santuokos arba ją nutraukę, našliai, kurie neturi teisės gauti našlių pensijos, našliai, kurių gaunama išmoka našlystės atveju yra mažesnė už vienišo asmens dydį bei tie našliai, kurie turi teisę gauti našlių pensiją, tačiau vietoj jos yra pasirinkę gauti našlaičių pensiją. Vienišo asmens išmoka būtų mokama iš valstybės biudžeto.

Siūloma nustatyti, kad 2021 metais vienišo asmens išmoka būtų socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio, tai yra 28,63 eurai, o nuo 2022 metų išmokos dydis sieks 32 eurus.

Vienišo asmens išmoka neturės įtakos kitoms vienišam asmeniui pagal įstatymus priklausančioms kas mėnesį mokamoms išmokoms ar kompensacijoms, taip pat skiriamai piniginei socialinei paramai bei mokėjimui už socialines paslaugas, jeigu kituose įstatymuose nebus nustatyta kitaip.

Siūloma nustatyti, kad vienišo asmens išmoką pagal asmenų pateiktus prašymus skirtų ir mokėtų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos įgaliota administravimo įstaiga.

Numatoma, kad Vyriausybė kartu su 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo ir 2022 metų valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektais pateiktų Seimui pasiūlymus dėl nuo 2023 m. sausio 1 d. taikytino vienišo asmens išmokos dydžio ir šios išmokos indeksavimo tvarkos.

Projektui ir lydimiesiems teisės aktams po svarstymo pritarė 111, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė vienas Seimo narys.

Parašykite komentarą