41822575972 f570a92f3f o
Įdomybės

Seimas po svarstymo pritarė siūlymui įteisinti baudžiamojo proceso vykdymą nuotoliniu būdu

Seimas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Baudžiamojo proceso kodekso pataisoms (projektas Nr. XIIIP-4754(2), kuriomis siekiama užtikrinti sklandų baudžiamąjį procesą net ir ekstremalios padėties metu, galiojant karantino taisyklėms, įteisinant informacinių ir elektroninių ryšių technologijų naudojimą baudžiamajame procese.

Kodekse siūloma įtvirtinti, kad išimtiniais atvejais, kai neįmanoma užtikrinti ikiteisminio tyrimo atlikimo įprasta tvarka, proceso veiksmai ikiteisminio tyrimo metu, jei yra tam tinkamos techninės galimybės, gali būti atliekami naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas), jeigu pagrįstai manoma, kad tokiu būdu ikiteisminį tyrimą bus galima atlikti greičiau, išskyrus atvejus, kai reikia taikyti procesines prievartos priemones – laikiną sulaikymą, asmens apžiūrą, kratą, atvesdinimą, poėmį, atlikti kitus proceso veiksmus, kurių atlikimas naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas neįmanomas.

Taip pat numatoma, kad išimtiniais atvejais bylų nagrinėjimas ir proceso dalyvių, liudytojų, ekspertų, specialistų, vertėjų ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų dalyvavimas teismo posėdžiuose, jei yra tam tinkamos techninės galimybės, gali būti užtikrinami naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas), kai pagrįstai manoma, kad tokiu būdu byla bus išnagrinėta greičiau, tai netrukdys išsamiai ir objektyviai ištirti visas bylos aplinkybes ir bus užtikrintos proceso dalyvių teisės.

Įstatymo projekte taip pat akcentuojama patikimo proceso dalyvių tapatybės nustatymo ir duomenų (įrodymų) objektyvaus fiksavimo ir pateikimo svarba.

Siūloma, kad pakeitimai įsigaliotų birželio 1 d.

 

Parašykite komentarą