Naudinga žinoti

Seimas įteisino baudžiamojo proceso vykdymą nuotoliniu būdu

Seimas pritarė Baudžiamojo proceso kodekso pataisoms (projektas Nr. XIIIP-4754(2), kuriomis, siekiant užtikrinti sklandų baudžiamąjį procesą net ir ekstremalios padėties metu, galiojant karantino taisyklėms, įteisintas informacinių ir elektroninių ryšių technologijų naudojimas baudžiamajame procese. Pataisos priimtos už balsavus 116, nė vienam nebuvus prieš ir vienam Seimo nariui susilaikius.

Kodekse įtvirtinta, kad išimtiniais atvejais, kai neįmanoma užtikrinti ikiteisminio tyrimo atlikimo įprasta tvarka, proceso veiksmai ikiteisminio tyrimo metu, jei yra tam tinkamos techninės galimybės, gali būti atliekami naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas), jeigu pagrįstai manoma, kad tokiu būdu ikiteisminį tyrimą bus galima atlikti greičiau, išskyrus atvejus, kai reikia taikyti procesines prievartos priemones – laikiną sulaikymą, asmens apžiūrą, kratą, atvesdinimą, poėmį, atlikti kitus proceso veiksmus, kurių atlikimas naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas neįmanomas.

Taip pat nustatyta, kad išimtiniais atvejais bylų nagrinėjimas ir proceso dalyvių, liudytojų, ekspertų, specialistų, vertėjų ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų dalyvavimas teismo posėdžiuose, jei yra tam tinkamos techninės galimybės, gali būti užtikrinami naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas), kai pagrįstai manoma, kad tokiu būdu byla bus išnagrinėta greičiau, tai netrukdys išsamiai ir objektyviai ištirti visas bylos aplinkybes ir bus užtikrintos proceso dalyvių teisės.

Pakeitimai įsigalios birželio 1 d.

Parašykite komentarą