mokykla mokiniai
Švietimas

Seimas atidėjo centralizuotą priėmimą į visas švietimo įstaigas

Seimas pritarė siūlymui iki 2024 m. sausio 1 d. atidėti centralizuotą priėmimą į visas švietimo įstaigas.

2020 m. gegužės 7 d. Seimas priėmė Švietimo įstatymo pakeitimus, centralizuodamas priėmimą į visas švietimo įstaigas. Įstatyme buvo įtvirtinta, kad prašymų dėl priėmimo į valstybines ir savivaldybių mokyklas, vykdančias ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, pateikimas, mokinių eilės sudarymas, priimtų mokinių sąrašų patvirtinimas, informacijos apie priėmimą į mokyklą pateikimas, kvietimas pasirašyti mokymo sutartį ir jos pasirašymas, mokinių duomenų tvarkymas bus vykdomi centralizuotai, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Nauja registracijos tvarka turėjo įsigalioti 2022 m. sausio 1 d.

Įstatymui įgyvendinti, t. y. centralizuotai mokinius priimti (funkcijoms sukurti ir duomenų mainams užtikrinti, kitiems techniniams sprendimams atlikti) reikia apie 2 mln. eurų, tačiau šių metų Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos asignavimuose tam lėšos nebuvo numatytos.

Švietimo įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIVP-1200(2) vieningai pritarė 120 Seimo narių.

Parašykite komentarą