KASP PMP mokymai 1
Karyba

Savanorių pajėgų kariams – ypatingos JAV instruktorių pirmosios pagalbos mūšyje pamokos

Kiekvieno kario gyvybė ir išgyvenimas mūšio lauke yra vienas svarbiausių vadų prioritetų. Tai užtikrinti gali tik kariai, turintys profesionalių žinių ir gebėjimų kaip efektyviai ir taisyklingai teikti pirmąją pagalbą mūšio lauke. TodėlKrašto apsaugos savanorių pajėgose (KASP) pradėtas ir sėkmingai pasiteisinęs Pagalbos sužeistiesiems taktinėje aplinkoje kursas (toliau – „Tactical Combat Casualty Care”, TCCC) įgauna pagreitį ir Savanorių pajėgų vadovybė siekia, kad ilgainiui Bazinio pagalbos sužeistiesiems taktinėje aplinkoje kurso (toliau –„All Service Members”, ASM)  mokymo proceso metu įgūdžius galėtų gauti visi kariai savanoriai visose pajėgų rinktinėse.

Bazinis taktinės medicinos kursas yra giminingas šiuo metu kariuomenėje įdiegtam Pirmosios medicininės pagalbos kursui, tačiau išskirtinis tuo, kad jo metu kariai rengiami teikti pagalbą mūšio metu. Tokį kursą išlaikęs karys įgauna reikiamų kompetencijų, vėliau kurso žinias reikia atnaujinti mokymą kartojant.

Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas plk. Linas Kubilius sako, kad TCCC kursas, kurį Savanorių pajėgoms suteikė Jungtinių Amerikos Valstijų kariai, taip pat pirminio kurso vystymas ir materialinis aprūpinimas turi ne tik didžiulę finansinę, bet ir moralinę vertę.

„Pagal Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybių pasirašytą sutartį vien 2021 metais gautų TCCC kurso mokomųjų priemonių kaina viršija milijoną eurų. Taip pat visi TCCC kurso instruktoriai yra baigę mokslus pagal sertifikuotą amerikiečių programą, o į JAV vykdavo mokytis kaip tinkamai dėstyti turimas žinias būsimiems kurso dalyviams. Šis paramos projektas mūsų pajėgoms reiškia ne tik stiprias bendradarbiavimo tradicijas, bet ir kuo daugiau parengtų karių, gebančių kvalifikuotai, tinkamai ir laiku suteikti pirmąją pagalbą kovos draugams mūšio metu”, – sakė plk. L.Kubilius.

Nuo 2019 metų rudens JAV kariuomenės parengto TCCC kurso medžiagą išklausė beveik 700 karių savanorių iš visos Lietuvos. Kursas sėkmingai startavo ir iki šiol vyksta Dariaus ir Girėno rinktinėje Kaune.

Dabartinės karybos specifika, kuomet sužeistas mūšyje karys ne visuomet gali tikėtis medicininės pagalbos, o ją turi mokėti suteikti šalia esantis karys, išugdė TCCC kurso metodiką. Pastaroji, suteikianti žinių ir įgūdžių gelbėjant gyvybes mūšyje, yra itin svarbi karių savanorių taktikai, galimai veikiant priešo užnugaryje, laikinai okupuotoje teritorijoje, kur įprasta pirmoji medicininė pagalba yra neįmanoma arba gali smarkiai vėluoti. 

TCCC kursas vyksta taktinėmis sąlygomis, sukuriant įvairių dirgiklių ir trukdžių, panašių į realų mūšį: matomumo trūkumo, triukšmo, dirbtinio kraujo, muliažų, tariamų kovinių veiksmų apsuptyje. Kariams dirbtinai sukeliama stresinė situacija, kurios metu kursantai priversti galvoti kaip įmanoma greitai ir taisyklingai padėti sužeistajam. Mokoma taip, kad karys sugebėtų suteikti pagalbą kovos draugui arba sau pačiam esant didžiausiai psichologiniam spaudimui.

Kiekvienas karys ne tik besimokydamas, bet ir grįžęs į kuopą gauna kario Individualios pirmosios pagalbos rinkinį specialiame dėkle, kuriame yra sukomplektuotos visos reikalingos priemonės minimaliai pirmajai pagalbai suteikti esant mūšio lauke.

Dariaus ir Girėno rinktinės TCCC kurso priemonių arsenale – iš sąjungininkų JAV gauti interaktyvūs, nuotoliniu būdu valdomi manekenai ir jų kintančių gyvybinių parametrų monitoringas, kurio metu gali būti stebimi ir vertinami kursantų veiksmai. Atskiros manekenų kūno dalys gali būti naudojamos mokymo tikslais atskirai (viršutinė kūno dalis, apatinė kūno dalis su plėštinėmis arba šautinėmis žaizdomis) arba gali būti sujungiamos į vieną – tariamą žmogaus kūną.

Mokant karius greitai ir kokybiškai suteikti pagalbą naudojami masyvaus kraujavimo, šautinių žaizdų tamponavimo ar kvėpavimo takų atvėrimo treniruokliai.

Tarp amerikiečių suteiktos paramos galima rasti ir nemažą kiekį papildomo inventoriaus, reikalingo įgūdžiams formuoti ir įtvirtinti, pavyzdžiui, masyvaus kraujavimo stabdymui, kvėpavimo funkcijos užtikrinimui, žaizdų tvarstymui ir kt.

Savanorių pajėgų ir Pensilvanijos Nacionalinės gvardijos kariai bendradarbiauja jau beveik 30 metų – beveik nuo pat pajėgų susikūrimo. Pastarąjį dešimtmetį įsitvirtino karių mainų tradicija, kai į pratybas Lietuvoje atvyksta Pensilvanijos gvardiečiai, o KASP atstovai treniruojasi karinio rengimo Pensilvanijos „Fort Indiantown Gap” mokymo centre ir poligone. Ten taip pat žinias gilina ir pagalbos sužeistiesiems taktinėje aplinkoje kurso klausytojai, taip pat TCCC kurso instruktoriai.  Iki šių dienų, plėtojant Lietuvos kariuomenės ir Pensilvanijos Nacionalinės gvardijos partnerystę, įvyko daugiau nei 500 įvairių karinio bendradarbiavimo renginių. Ši karinė draugystė – ne kartą patikrinta ir užgrūdinta įvairiose pratybose Baltijos regione ir JAV, taip pat ir tarptautinėje operacijoje Afganistane.

Parašykite komentarą