2021 08 10 efp pasikeitimas 490
Karyba

Rukloje įvyko NATO priešakinių pajėgų bataliono vadų pasikeitimas

Lietuvos Mechanizuotosios pėstinininkų brigados „Geležinis Vilkas” vadas pulkininkas Mindaugas Petkevičius perdavė pulkininko leitenanto Sebastiano Hebischo vadovavimą NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinei grupei į pulkininko leitenanto Hageno Ruppelto rankas. Buvusiam vadui padėkojo ir naujajam vadui sėkmės darbuose padėkojo krašto apsaugos viceministras Vilius Semeška.

„Dėkoju pulkininkui leitenantui Hebischui už jo tvirtą lyderystę, profesionalumą ir puikiai atliktą darbą prisidedant prie mūsų regiono saugumo ir stabilumo. Linkiu sėkmės pulkininkui leitenantui Ruppeltui, kurio sukaupta patirtis kovinei grupei bus tikrai svarbi. Galiu užtikrinti, kad Lietuva suteiks jums visą reikalingą paramą”, – teigė viceministras V. Semeška.

„Daug buvo pasiekta 9-tos rotacijos metu ir mes siunčiame stiprų signalą, kad NATO vykdo savo įsipareigojimus ir dirba visų partnerių saugumui užtikrinti. Ačiū Lietuvos kariuomenės vadovybei už palaikymą ir visokeriopą paramą visai kovinei grupei. Ačiū „Geležinis Vilkas” vadui, kurio profesionalumas ir lyderystė buvo mūsų misijos sėkmės pagrindas”, – kalbėjo plk. ltn. S. Hebischas.

Vokietijos kariuomenės 93-ojo tankų mokomojo bataliono vadas plk. ltn. S. Hebischas kovinei grupei Rukloje vadovavo nuo šių metų vasario mėnesio. Jo pareigas perimantis plk. ltn. H. Ruppeltas nuo 2019 metų yra Vokietijos kariuomenės 414-ojo tankų bataliono vadas, anksčiau jis tarnavo įvairiuose Vokietijos kariuomenės padaliniuose.

Rotuojamoje kovinėje grupėje šiuo metu tarnauja apie 1,2 tūkst. karių iš Vokietijos, Belgijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Norvegijos ir Čekijos. Šis aukštos parengties daugianacionalinis Aljanso kovinis pajėgumas Lietuvoje dislokuotas 2017 metų pradžioje kaip bendras ir reikšmingas NATO sąjungininkų indėlis į Baltijos regiono saugumo sustiprinimą.

„Jūs visi esate geras NATO pavyzdys, jūs kariai, užtikrinantys saugumą ir bendradarbiavimą. Visą jūsų rotacijos laiką išnaudojome prasmingai, treniravomės kartu, dalinomės patirtimi, siekėme tobulėti ir galiu tik pasidžiaugti mūsų bendrais pasiekimais, kuriuos įrodėme tarptautinių pratybų „Geležinis Vilkas 2021 I” metu”, – 9-osios rotacijos kariams sakė „Geležinis Vilkas” vadas plk. M. Petkevičius.

„Man didelė garbė šiandien padėkoti visiems NATO priešakinių pajėgų kariams Lietuvoje. Jau kitais metais minėsime penktąsias pajėgų dislokavimo mūsų šalyje metines. Žiūrint atgal į 2017 metus, reikia pasakyti, kad NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė padėjo Lietuvai saugumo srityje padaryti didelį progresą. Esu tikras, kad bendromis pastangomis stiprinsime NATO vienybę ir toliau”, – sakė viceministras V. Semeška.

NATO Priešakinių pajėgų kovinė grupė šiandien yra integruota į Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas” sudėtį. Kovinė grupė treniruojasi ne tik su Lietuvos kariais, bet ir su pratyboms į Lietuvą atvykusiais JAV sunkiojo bataliono, NATO oro policijos misijos kariais, dalyvauja ir svarbiausiose nacionalinėse Sausumos pajėgų pratybose „Iron Wolf” I ir II. Su Lietuvos kariais rotuodamiesi NATO kovinėje grupėje jau yra treniravęsi per 12 tūkst. karių iš devynių NATO valstybių – Belgijos, Čekijos, Islandijos, Kroatijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Norvegijos, Prancūzijos ir Vokietijos.

Karinių pratybų ir manevrų metu NATO pajėgos treniruojasi pagal įvairius scenarijus – nuo kovos veiksmų gyvenvietėje iki stabdymo veiksmų. Kariai demonstruoja daugiašalį bendradarbiavimą ir jų pasirengimą ginti Aljanso teritoriją. Pabradė – didžiausias Lietuvos poligonas, siūlantis idealias sąlygas karinėms pratyboms. 2021 metų antrajam pusmečiui jau numatytos pirmos karinės pratybos ir manevrai: rugpjūtį vyks daugiašalės kovinių tankų ir pėstininkų kovos mašinų palyginamosios šaudymo varžybos, rugsėjį – karinės pratybos „Strong WOLF II”, spalį – sertifikavimo pratybos „Iron WOLF II”.

Kovinei grupei vadovauja ir didžiausią karių skaičių skiria Vokietija. Ši šalis demonstruoja lyderystę ir įgyvendindama poligonų modernizacijos projektus, investuodama į karinio mokymo infrastruktūrą Lietuvoje nuo 2018 metų. Vienas didžiausių numatomų iki 2023 m. įgyvendinti projektų – apie 40 mln. eurų investicijos Rukloje dislokuotos kovinės grupės reikmėms – technikai ir įrangai, remontui ir sandėliavimui skirta infrastruktūra. Bus įkurtas naujas apsaugos postas, administracinis pastatas, įvairios paskirties sandėliai, remonto dirbtuvės ir kita.

Parašykite komentarą