7
Švietimas

Respublikinė konferencija „Informatika pradiniame ugdyme“

Birželio 11 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras drauge su Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodiniu būreliu suorganizavo respublikinę konferenciją „Informatika pradiniame ugdyme“, kurioje dalyvavo virš 90 pradinių klasių  mokytojų, vadovų. Zoom vaizdo kambaryje teorines įžvalgas keitė praktiniai atradimai, programinio turinio akcentai sudomino, suintrigavo, paskatino, pateisino, įtikino, atskleidė novatyvumo vertę bei realų pritaikomumą čia ir dabar. Konferencijos moderatorė Jolanta Vengalienė, Kauno miesto pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, pradinių klasių mokytoja ekspertė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė, konferencijos pradžioje akcentavo planuoto susitikimo svarbą, priminė su kokiais iššūkiais ir galimybėmis susidūrė ne vienas šalies mokytojas. Konferencijos dalyvius pasveikino Albina Zdanevičienė, Nacionalinės švietimo agentūros metodininkė, Dileta Tindžiulienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Audronė Antanavičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė. Prof. dr. Valentina Dagienė, skaitydama pranešimą „Integruotas informatikos mokymas – daug galimybių“, apžvelgė pokyčių kryptis bei tikslus, dar kartą akcentavo kas yra informatinis mąstymas bei išgrynino informatikos ugdymo tikslus: ugdytis informatinį mąstymą siekiant spręsti realias gyvenimo problemas, nuolatos tobulinti skaitmeninę kompetenciją, būtiną mokymuisi ir visaverčiam, sėkmingam gyvenimui. Buvo pristatyta informatikos atnaujinama programa bei ugdymo sritys. Profesorė pasidalino savo su bendraautorėmis sukurtais produktais, kurie padėtų įgyvendinant informatikos programą pradiniame ugdyme. Ilveta Eitmantienė, Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė, skaitydama pranešimą „Informatikos mokomės žaisdami”, priminė, kad prieš trejus metus įsitraukė į projektą „Informatika pradiniame ugdyme“. Kartu su kitomis dešimt mokyklų išbandė pradinio ugdymo informatikos, kaip skaitmeninio raštingumo ir informatinio mąstymo ugdymo, turinį. Mokytoja pasidžiaugė, kad gavo iš projekto dovanų – Blue – Bot bitutes, edukacinių žaidimų „Scottie Go!“, „Bebro“ kortelių įvairaus amžiaus mokiniams, planšečių. Projekto metu skaitė knygą „Informatika be kompiuterio“, taip pat išbandė ir „DB primary education“ platformą, bandė  informatikos turinį integruoti į pradinį ugdymą, stengėsi, dalijosi gerąja patirtimi su savo kolegomis, projekto mokyklų mokytojais, sėmėsi naujų idėjų, dalyvavo projekto renginiuose, gavo daug vertingų patarimų, mokymų iš mokslininkų komandos, kaip mokyti pradinukus informatikos. Pokyčiai ir naujovės nėra lengvos, tad neprarado pozityvumo ir informatikos mokosi žaisdami. Ramunė Bankauskienė, Kauno Dainavos progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, skaitė pranešimą „Žingsnis po žingsnio“. Mokytoja pasidžiaugė, kad į projekto veiklų išbandymą pateko su antruoju srautu. Kadangi informatika nebūtinai turi būti tik darbas kompiuteriu, mokiniams buvo pateiktos kodavimo užduotys, bandoma atlikti „Bebro“ kortelių uždavinius. Supažindinant kaip veikia internetas, vaikai turėjo atlikti tinklinio rikiavimosi užduotis. Mokyklai įsigijus išmaniąsias bitutes ir žaidimus „Scottie Go! Edu“, buvo pereita prie programavimo užduočių. Mokiniai atliko įvairias užduotis naudodami telefonines (Quiver, ChatterPix Kids, Stop Motion ir kt.) bei kompiuterines programas (Scratch, RunMarco, Tinkercad, WordArt, ToytheaterToupty ir t.t.). Sonata Bružienė, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė, Natalija Bankauskaitė, Kauno Panemunės pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė, skaitė pranešimą „Informatikos turinio integracija pradiniame ugdyme“. Mokytojos pasidalino savo įžvalgomis ir patirtimi apie informatinio ugdymo integravimą pradiniame ugdyme. Pateikė pavyzdžių, kaip ugdyti mokinių informatinį mąstymą ir gebėjimus sumaniai naudojant šiuolaikines technologijas, siekiant veiksmingai mokyti mokinius visų mokomųjų dalykų, integruojant informatiką bei lavinti skaitmeninę kompetenciją, būtiną kiekvieno žmogaus visaverčiam gyvenimui, kaip žinių visuomenėje pagrindą. A. Zdanevičienė atsakė į klausytojų pateiktus klausimus. Konferencija ne tik sutelkė pradinio ugdymo bendruomenę, bet ir suteikė teorinių ir praktinių žinių: šalia iniciatyvumo ir kūrybingumo tobulino ir skaitmeninę kompetenciją, ne vieną paskatino dar giliau paanalizuoti programos turinį ir padėti mokiniams mokantis spręsti problemas, kurios yra šalia mūsų pasitelkiant technologijas.

Jolanta Vengalienė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė

Parašykite komentarą