Naudinga žinoti

Reikalavimai Kauno grožio salonams

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Kauno departamentas primena, kad specialistai, teikiantys grožio priežiūros paslaugas, t. y. veido, kūno, nagų, plaukų priežiūros paslaugas, tatuiravimo paslaugas, ilgalaikio makiažo paslaugas, papuošalų vėrimo paslaugas, turi laikytis nustatytų sveikatos saugos reikalavimų. Neatsakingas grožio specialistų požiūris į saugos reikalavimus, neabejotinai kelia pavojų klientų sveikatai ar net gyvybei. Patalpos, kuriose atliekamos paslaugos, turi būti įrengtos taip, kad atitiktų Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus.

Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis grožio paslaugas – Lietuvos higienos norma HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, o grožio paslaugų teikimo veikla gali būti vykdoma tik turint šiai veiklai išduotą leidimą-higienos pasą.

Atkreiptinas dėmesys, kad patalpų, kuriose numatoma vykdyti ūkinę komercinę veiklą, paskirties pogrupis pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis turi atitikti ūkinę komercinę veiklą, kuriai prašoma leidimo-higienos paso. Statinių paskirties grupes ir pogrupius nustato aplinkos ministras. Grožio paslaugų veikla galima paslaugų, viešbučių, administracinės, prekybos, kultūros, poilsio, gydymo, sporto paskirties patalpose.

Salone ar grožio studijoje tūrėtų būti paslaugos teikimo patalpa, laukiamoji patalpa arba zona. Grožio paslaugų teikimo patalpoje(-ose) turi būti praustuvė rankoms, rankų higienos priemonės (skystas muilas, rankų dezinfekcijos priemonė), muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatoriai, vienkartiniai rankšluosčiai, atliekų surinkimo talpykla; instrumentų valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos patalpoje (zonoje) turi būti praustuvė instrumentams plauti, vieta instrumentams dezinfekuoti, valyti, džiovinti, pakuoti, sterilizuoti. Personalo patalpa (jos gali nebūti, jeigu kitose patalpose, išskyrus tualetą, pakanka vietos įrengti atskiras spintas arba spintas su pertvaromis teikiančių paslaugas asmenų darbo drabužiams ir asmeniniams drabužiams bei daiktams laikyti), pagalbinė patalpa darbo priemonėms laikyti (jos gali nebūti, jeigu kitose patalpose, išskyrus tualetą, pakanka vietos darbo priemonėms laikyti). Grožio paslaugų teikimo patalpose turi būti tualetas, išskyrus atvejus, kai grožio paslaugos teikiamos pastate, kuriame yra atskiras bendro naudojimo tualetas, įrengtas ne toliau kaip 50 m nuo grožio paslaugų teikimo patalpų ir juo gali naudotis paslaugų teikėjai ir vartotojai. Priklausomai nuo to, kokios paslaugos teikiamos, reikalavimai patalpoms gali skirtis.

Teikiant grožio paslaugas turi būti suprojektuotos ir įrengtos tokios šildymo, vėdinimo ir (ar) oro kondicionavimo sistemos, kad visose patalpose būtų palaikomi reikalingi parametrai. Turi būti įrengta mechaninė vėdinimo sistema, jeigu eksploatuojamos daugiau kaip 3 darbo vietos vienoje grožio paslaugų teikimo patalpoje. Tiekiamas šaltas ir karštas vanduo turi atitikti geriamojo vandens kokybės reikalavimus. Iš patalpų kylantis triukšmas neturi viršyti teisės akto nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo lygių su grožio paslaugų teikimo patalpomis besiribojančiose gyvenamosiose ir visuomeninės paskirties patalpose.

NVSC nuolat teikia metodinę pagalbą ūkio subjektams, juos konsultuoja visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo klausimais bendruoju telefono numeriu (8 5) 264 96 76.

Parašykite komentarą