042001
Karyba

Puskarininkių karjeros I pakopos kursas užbaigtas nuotoliniu būdu

Balandžio 17 d. Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje (LKM) baigėsi Puskarininkių karjeros I pakopos kursas. Nors kursas prasidėjo vasario 17 d., tačiau dėl COVID-19 pandemijos prevencijos jis kovo 19 d. buvo laikinai sustabdytas. Siekiant sudaryti sąlygas kariams baigti pradėtą kursą, atsižvelgiant į rekomendacijas bei nurodymus dėl COVID-19 prevencijos, nuspręsta nuo balandžio 6 d. tęsti mokymąsi nuotoliniu būdu. Nuotolinis mokymas, pirmą kartą pritaikytas I pakopos kursui, tapo gera patirtimi tiek klausytojams, tiek Puskarininkių mokyklos ir Mokymo skyriaus specialistams. Įgyta patirtis, sėkmingai pritaikius išmoktas pamokas, bus naudinga perkeliant ir dalį kitų LKM kursų į nuotolinio mokymo informacinę sistemą, taip reaguojant į iššūkius, iškilusius dėl COVID-19 pandemijos įvestų apribojimų.

Kurso klausytojas vyr. jrv. Romas Vaškys papasakojo kurso metu gavęs daug teorinių ir praktinių žinių bei įgūdžių, kuriuos jau pritaikė savo tarnybos vietoje po to, kai mokymai buvo laikinai sustabdyti, o vėliau atnaujinti nuotoliniu būdu.

Pasak klausytojo, kurso metu įgyti įgūdžiai, organizuojant šaudymo pratybas ir vedant paskaitas, jam suteikė taip reikalingo pasitikėjimo savo jėgomis. Karys taip pat akcentavo profesionalų instruktorių darbą, džiaugėsi, kad perėjimas prie nuotolinio mokymo vyko gana sklandžiai, buvo gauta visa reikalinga mokymosi medžiaga ir skirta užtektinai laiko testui pasiruošti.

Kitam kurso klausytojui vyr. eil. Mindaugui Žukauskui labai patiko Lietuvos istorijos paskaitos. Ir nors kurso metu mokytis nebuvo lengva, reikėjo įdėti daug pastangų, tačiau klausytojas džiaugėsi papildęs savo žinių ir įgūdžių bagažą, kurį galės pritaikyti tolesnėje karinėje tarnyboje.

Puskarininkių karjeros I pakopos kurse Lietuvos kariuomenei rengiami būsimi seržantai ir vyresnieji seržantai, gebantys kompetentingai eiti atitinkamo lygmens pareigas. Kurso metu kariai įgyja lyderystės, pilietinio ugdymo, vadovavimo ir valdymo, karinio administravimo, teisinio reguliavimo, karinio rengimo žinių, kurios yra būtinos ugdant karių profesinį požiūrį ir savivoką. Sėkmingai kursą baigusiems kariams yra įteikiami kurso baigimo pažymėjimai ir kurso baigimo ženklai. Taip pat baigusiems kursą kariams yra suteikiama 1-3 etapų Saugos instruktoriaus ir 1-3 etapų Šaudymo vadovo kvalifikacija.

Šaltinis: Lietuvos Kariuomenė

Parašykite komentarą