Fiksavimas19
Švietimas

Projektinio darbo metodai lietuvių kalbos pamokose

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras birželio 10 d. organizavo virtualią lietuvių kalbos ir literatūros  mokytojų vertingos patirties sklaidos metodinę valandą „Lietuvių kalbos ir literatūros projektinio darbo kryptys ir galimybės mokant nuotoliniu būdu“. Metodinės valandos metu gerąja patirtimi dalinosi Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Olgita Cironkaitė ir Aida Jazavitienė.

Renginio pradžioje Kauno miesto lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio narė, mokytoja ekspertė Olgita Cironkaitė, pristatė projektinio darbo privalumus, skatinamuosius metodus, akcentavo, kad tiek nuotolinio mokymo, tiek ir projektinio darbo metu mokytojas tampa mokinių ugdymosi proceso partneriu ir padėjėju, jo misija – padėti mokiniui suvokti save ir savo aplinką, išgauti iš informacijos lavinos tinkamą pagal gebėjimus informaciją ir paversti ją vertingomis žiniomis. Tam ypač tinka projektinio darbo metodas, kur mokytojo uždavinys yra ne vien perduoti žinias, bet veikiau būti iniciatoriumi, apibrėžti darbo apimtį, patirtį. Mokytoja taip pat pristatė įvykdytus projektus su jaunesniųjų klasių mokiniais „Knygnešiai Lietuvos istorijos raidoje“, „Įdomioji gramatika“, vyresniųjų klasių mokinių įgyvendintus projektus  „Literatūrinis Kaunas. Vieno objekto istorija“, „Gilieji literatūros kūrinių kontekstai“ bei akcentavo, kad projektinio darbo formos mokant nuotoliniu būdu yra labai sveikintinos, nes atskleidžia mokinių individualumą, jų norą ir pasiryžimą mokytis, gilinti turimas ir įgyti naujų žinių, didina mokinių  mokymosi motyvaciją.

Mokytoja metodininkė Aida Jazavitienė kalbėjo apie savo darbo patirtį organizuojant individualius ir komandinio darbo projektus. Vienas iš tokių projektų – „Vizitinė kortelė“, kuris atskleidė, kaip mokyti informatyviai, glaustai ir vaizdžiai perteikti svarbią informaciją. „Vizitinė kortelė“ gali būti taikoma kaip mokymo ir mokymosi metodas ir kartu kaip projektinio darbo forma. Projektų „Knygos vizitinė kortelė“ ir „Rašytojo vizitinė kortelė“ pavyzdžiai parodė, kaip mokiniai savo darbuose geba atskleisti knygos, autoriaus individualumą, pateikti skaitytojo nuomonę, išskirti svarbiausią informaciją. Taip pat labai vertingas buvo pasidalinimas grupinio darbo patirtimi Zoom platformoje. Kadangi dirbant nuotoliniu būdu labiausiai pasigendama mokinių tarpusavio komunikavimo, komandinio darbo, todėl mokiniams projektinio darbo forma yra labai patraukli. Kaip pavyzdys buvo pristatytas projektas „Trioletai“.

Po pristatymo vyko diskusija apie projektinio darbo tikslus, galimybes, vertinimą.

Mokytojos Aida Jazavitienė ir Olgita Cironkaitė

Parašykite komentarą