Kyšis
Miestas

Pritarė savivaldybių tarybų narių veiklos apmokėjimo modelio pakeitimui

Savivaldybių tarybų narių veiklos apmokėjimo sistema bus pakeista iš pagrindų ir taps skaidresnė. Tokiam sprendimui vienbalsiai pritarė Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (VVSK) apsvarstęs Vietos savivaldos įstatymo projektą Nr. XIVP-2803, kuris buvo pateiktas Seimo neeilinio posėdžio metu.

Pagal įstatymo projektą, savivaldybių tarybų nariams nustatomas fiksuotas atlyginimo dydis ir panaikinamas išlaidų kompensavimo modelis. Taip yra užtikrinamas ne tik teisingas apmokėjimas už darbą, tačiau ir sukuriama skaidri atlygio sistema.

VVSK posėdžio metu pagrindinės diskusijos vyko dėl fiksuoto atlyginimo dydžio. Pagal projektą, numatoma, kad savivaldybės tarybos nariams nustatomas 20 procentų dydžio atlyginimas  nuo mero, tos savivaldybės, kurios tarybos nariai jie yra, darbo užmokesčio dydžio. Tačiau grupė Seimo narių registravo pasiūlymą, kad būtų nustatytas ne fiksuotas 20 procentų dydis, bet galimybė kiekvienai savivaldybės tarybai pačiai nustatyti atlyginimo dydį neviršijant 20 procentų mero darbo užmokesčio. 

„Labai svarbu suprasti, kad pagrindinis savivaldos veiklos principas yra jos nepriklausomumas. Turi būti sudaromos sąlygos pačiai savivaldai priimti sprendimus. Savivaldybės geriausiai žino, kokį atlyginimą reikėtų nustatyti savo tarybos nariams, kokios yra jų finansinės galimybės ir kiek iš tikrųjų konkrečios savivaldybės tarybos nariai dirba. Todėl siūlymas sudaryti sąlygas pačioms savivaldybėms nuspręsti tarybos narių atlyginimo dydžio klausimą, yra socialiai ir finansiškai teisingiausias”, – teigia VVSK pirmininkas Ričardas Juška.

Tačiau po balsavimo komitete vis dėl to buvo pasilikta prie modelio, teikiamo pagrindiniame projekte Nr. XIVP-2803(2).

Įstatymo projektas bus svarstomas jau rytoj Seimo posėdžio metu.

Parašykite komentarą