Santakos paplūdimys
Miestas

Praneša, kur nerekomenduojama maudytis

Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centras informuoja, kad rugpjūčio mėnesio antroje pusėje gauta informacija apie 114 maudyklų iš 121 į stebėsenos sąrašą įtrauktos maudyklos vandens kokybę. Vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų (nustatytų mikrobiologinių parametrų) Kauno marių I-ojo ir Panemunės Nemuno upės bei Šiaulių m. Prūdelio tvenkinio paplūdimių maudyklose. Rugpjūčio 24 d. Dievyčio ežero, rugpjūčio  29 d. Kauno marių I-ojo ir Kauno marių II-ojo paplūdimių maudyklose atlikus melsvabakterių tyrimus, mililitre vandens nustatytas didelis kiekis melsvabakterių, todėl Dievyčio ežero, Kauno marių I-ojo ir II-ojo paplūdimių maudyklose nerekomenduojama maudytis.

       Rugpjūčio 29 d. Panemunės maudykloje nustatytas 1,9 karto didesnis nei leidžiama žarninių enterokokų ir 1,7 karto didesnis nei leidžiama žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens, Kauno marių I-ojo paplūdimio maudykloje − 2,9 karto didesnis nei leidžiama žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens, rugpjūčio 28 d. Šiaulių m. Prūdelio tvenkinio maudykloje – 1,4 karto didesnis nei leidžiama žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens. Rugpjūčio 22 d. pakartotinai atlikti mikrobiologinių parametrų tyrimai Panemunės paplūdimio maudykloje. Tyrimų duomenimis, vandens kokybė atitiko higienos normos reikalavimus. Rugsėjo 1 d. dar kartą paimti vandens mėginiai iš Kauno marių I-ojo ir Panemunės paplūdimių maudyklų.

       Kol kas nėra gauta tyrimų rezultatų apie Raseinių r., Kalvarijos ir Švenčionių r. maudyklų vandens kokybę.

       Rugpjūčio mėnesio antroje pusėje ištyrus 103 rekreacinių zonų vandens kokybę kai kur rastas didesnis nei leidžia higienos norma žarninių enterokokų ir (ar) žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius. Rugpjūčio 16 d. – Vievio ežero (Elektrėnų sav.),  rugpjūčio  28 d. – Kėdainių r. Juodkiškio, Krakių, Aristavos tvenkinių, Šušvės upės ties Josvainiais ir Nevėžio upės ties Skongalio g. (Kėdainių m.) vandenyse.

       Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal du mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą, ir dar vienas mėginys – praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos.

       Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje galite rasti Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro svetainės skiltyje „Maudyklos-Maudyklų vandens kokybė“. Ji atnaujinama iš karto gavus informaciją iš savivaldybių.

Parašykite komentarą