Retorikos paskaita kadetams web 11
Švietimas

Praktinio pilietiškumo ir gynybos įgūdžių formavimo kursas 9 klasėms bus privalomas

Mokyklos, kuriose mokoma pilietiškumo ir formuojami gynybos įgūdžiai, Lietuvai yra aktualios. Apie tai šia tema besidomėjusią kaunoaleja.lt redakciją informavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) atstovė Nomeda Barauskienė.

Anot jos, ministerija įvairiomis priemonėmis taip pat daug prisideda prie jaunimo patriotiškumo skatinimo, kuris turi tiesioginę įtaką ir nacionaliniam saugumui. Tai ne tik kadetų mokyklos, kurios skirtos labiau tiems, kurie planuoja stoti į Karo akademiją ar Jūreivystės mokyklą.

Krašto apsaugos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija toliau tęsia Lietuvos Šaulių sąjungos įgyvendinamą bendrą Pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursą 9 klasių mokiniams projektą. 2023–2024 m. m. Lietuvos Šaulių sąjunga maždaug pusėje bendrojo ugdymo mokyklų devintokams organizuoja tris privalomas praktinio pilietiškumo ir gynybos įgūdžių formavimo dienas per metus. Nuo 2024-2025 m. m. šis kursas bus privalomas visiems šalies devintų klasių mokiniams.

„Atnaujinus bendrojo ugdymo programas, pilietiškumo ugdymo kompetencija įtraukta į visus bendrojo ugdymo dalykus. Taip pat atnaujintos atskiros programos, pvz., pasirenkamoji Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos programa III–IV gimnazijos (11–12) klasių mokiniams. Pilietiškumo, krašto gynybos įgūdžius mokiniai gali ugdytis ir dalyvaudami neformaliajame švietime, įsitraukdami į Lietuvos šaulių sąjungos veiklą ir kt. Bendradarbiaujant su Krašto apsaugos ministerija, rengiami mokytojai, kurie dėstys nacionalinio saugumo ir krašto gynybos dalykus. Kasmet parengiama apie 100 mokytojų“, – rašo N. Barauskienė.

Pilietiškumo ugdymas – vienas iš mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų 2023–2025 metais. Ministerija kvies aukštąsias mokyklas parengti nacionalines kvalifikacijos tobulinimo programas visiems mokytojams. Dalyvavimas šiose programose bus finansuojamas valstybės lėšomis.  Pilietinio ugdymo kompetencijų stiprinimas apima galimybę integruoti pilietiškumo ir nacionalinio saugumo pagrindus, medijų raštingumą, kritinio mąstymo ugdymą įvairių dalykų ugdymo procese ir mokyklos bendruomenės veikloje.

Šiuo metu Lietuvoje veikia dvi specializuotus kadetų mokyklos – Kaune ir Klaipėdoje.

Šiais mokslo metais Vilniuje pradėta įgyvendinti Lietuvos karo akademijos Jaunojo kariūno – lyderio ugdymo programa. Joje dalyvauja 43 moksleiviai iš Vilniaus licėjaus, Žirmūnų gimnazijos ir Antakalnio gimnazijos.

„Susidomėjimas iš kitų ugdymo įstaigų bei pačių tėvų yra didžiulis – skambina ir rašo, teiraujasi jos veikla ir kaip galima prisijungti, vaikams joje dalyvauti. Atsižvelgiant į tai, ateityje planuojama į šią programą įtraukti daugiau ugdymo įstaigų“, – sako Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos G9 skyriaus visuomenės informavimo specialistė Lina Vaitiekūnaitė.

Parašykite komentarą