122114
Švietimas

Pradėjo darbą švietimo, mokslo sporto viceministras ir kancleris

Pirmadienį, gruodžio 21 d., darbą pradėjo švietimo, mokslo ir sporto viceministras Gintautas Jakštas ir ministerijos kancleris Julius Lukošius. Dar šią savaitę, gruodžio 23 d., prisijungs viceministrė dr. Agnė Kudarauskienė. Sausio 4 d. darbą pradės viceministras dr. Ramūnas Skaudžius.

Gintautas Jakštas, iki šiol ėjęs vadovaujančias pareigas Vyriausybės Strateginiame analizės centre ir kaip nepriklausomas ekspertas dalyvavęs įvairiuose su švietimu susijusiuose projektuose Lietuvoje ir užsienio šalyse, ministerijoje bus atsakingas už studijų ir mokslo sritį.

„Prisijungdamas prie komandos turiu tris pagrindinius veiklos tikslus: stiprinti studijų kokybę, pasiekti proveržį mokslo srityje ir atnaujinti aukštojo mokslo finansavimo modelį. Svarbu pasiekti, jog į aukštąsias mokyklas būtų priimami studijoms pasirengę abiturientai, kad pasiskirstymas tarp besimokančiųjų profesinėse mokyklose, universitetuose ir kolegijose atitiktų darbo rinkos poreikius“, – sako naujasis švietimo, mokslo ir sporto viceministras.

G. Jakštas pabrėžia, kad sieks aukštųjų mokyklų finansavimą susieti su veiklos kokybės rodikliais, dėl kurių bus tariamasi su pačiomis aukštosiomis mokyklomis. Taip pat bus skatinamas didesnis Lietuvos mokslo institucijų bendradarbiavimas siekiant prioritetinėse srityse konkuruoti pasauliniu mastu. Šiuo tikslu numatoma didinti MTEP finansavimą.

G. Jakštas yra baigęs Vilniaus universiteto Ekonometrijos bakalauro studijų programą, Tilburgo universitete (Nyderlandai) Finansų ir draudimo matematikos magistrantūros studijų programą. Yra dirbęs įmonėje „Lietuvos draudimas“, Statistikos departamente.

Gruodžio 23 d. darbą pradėsianti viceministrė Agnė Kudarauskienė kuruos profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sritis. Pastaruoju metu buvo švietimo ekspertė, atsakinga už profesinio mokymo tobulinimą Lietuvos pramoninkų konfederacijoje, taip pat inovacijų ekspertė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje, Klaipėdos universiteto Pedagogikos katedros mokslo darbuotoja.

„Artimiausio laikotarpio prioritetas – užtikrinti, kad profesinis mokymas – pirminis ir tęstinis – vyktų kaip įmanoma sklandžiau, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Taip pat išspręsti praktikų įmonėse organizavimo klausimą, darbdaviams vengiant pašalinių kontaktų.

Kitos būtinos priemonės, siekiant formuoti kultūrą, kuri būtų palanki profesiniam mokymuisi ir nuolatiniam tobulinimuisi, – karjeros planavimo visą gyvenimą sistema, profesinio mokymo atitikimas darbo rinkos reikalavimams, profesijos mokytojų korpuso stiprinimas, pameistrystės efektyvinimas“, – sako paskirtoji viceministrė.

A. Kudarauskienė yra Vytauto Didžiojo universiteto absolventė, šiame universitete įgijusi edukologijos daktaro, švietimo vadybos magistro ir filosofijos bakalauro laipsnius. Stažavosi Beijing Capital Normal universitete Kinijoje. Yra dirbusi Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centre, Vytauto Didžiojo universitete, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centre, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijoje. A. Kudarauskienė taip pat buvo išrinkta į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Suaugusiųjų neformalaus švietimo tarybą, Studijų kokybės vertinimo centro tarybą.

Sausio 4 d. darbą ministerijoje pradės už bendrąjį ugdymą atsakingas viceministras Ramūnas Skaudžius. Su pagyrimais Vilniaus universitete įgijęs chemijos bakalauro ir magistro laipsnius, papildomai Vytauto Didžiojo universitete įgijo mokytojo kvalifikaciją. Apgynė fizinių mokslų srities chemijos mokslo krypties darbą, už tai suteiktas daktaro mokslo laipsnis.

Dar studijuodamas pradėjo dirbti matematikos ir chemijos mokytoju Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijoje, vėliau čia dirbo ir pavaduotoju ugdymui. 2011 m. apdovanotas dr. Meilės Lukšienės premija.

2016 m. tapo Vilniaus universiteto (VU) docentu, 2017 m. paskirtas VU Chemijos ir geomokslų fakulteto prodekanu studijoms.

„Pagrindinis tikslas – kiekvienam Lietuvos vaikui užtikrinti vienodas galimybes siekti geriausio išsilavinimo, atliepiančio jo poreikius. Tam turi būti tinkamai atnaujinamos programos, sutelkiamas dėmesys naujų pedagogų ruošimui ir esamų švietimo darbuotojų kvalifikacijai. Sieksiu dialogo su švietimo srityje veikiančiais ekspertais, diskusija ir žiniomis grįstų sprendimų“, – apie darbą ministerijoje sako paskirtasis viceministras.

Ramūnas Skaudžius – vienas iš Lietuvos gamtos mokslų bei Lietuvos geomokslų olimpiadų iniciatorių, chemijos srities vadovas Europos Sąjungos mokslo ir Tarptautinės jaunių mokslo olimpiadose, integruoto gamtos mokslų kurso programos 5-8 klasėms bendraautorius. Per paskutinius 5 metus stažavosi Švedijoje, Japonijoje, Taivanyje ir Jordanijoje. 2020 m. apdovanotas Vilniaus universiteto rektoriaus jaunojo mokslininko mokslo premija už svarius mokslo pasiekimus.

Šiandien ministrės Jurgitos Šiugždinienės komandoje darbą pradedantis ministerijos kancleris Julius Lukošius Vilniaus universitete įgijo ekonomikos bakalauro laipsnį ir ekonominės politikos magistro laipsnį. Nuo 2011 m. dirbo Valstybės kontrolėje auditoriumi, o nuo 2017 m. iki dabar vadovavo Valstybės kontrolės Ekonomikos audito departamentui, organizavo auditus aplinkos apsaugos, energetikos, susisiekimo ir valstybės ūkio srityse.

Šaltinis: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Parašykite komentarą