kompiuteris 3
Švietimas

Pradedamos pedagogų asociacijų konsultacijos abiturientams ir jų mokytojams

Nuo šios savaitės šalies pedagogų asociacijos abiturientus bei jų mokytojus kviečia į nemokamas nuotolines konsultacijas, skirtas pasirengti valstybiniams brandos egzaminams.

Jas ves patyrę mokytojai dalykininkai, universitetų dėstytojai. Jie mokiniams ir mokytojams suteiks koncentruotą dalykinę ir metodinę pagalbą: padės susisteminti turimas žinias, išsiaiškinti spragas ir rasti informacijos joms užpildyti, paaiškins dažniausiai egzaminuose pasikartojančias užduotis ir daromas klaidas, pateiks rekomendacijų mokytojams, kurios bus naudingos ir rengiant būsimus abiturientus.

Taip pat projektų autoriai pristato nemokamų teminių vaizdo įrašų, mokymosi medžiagos.

Siekdama padėti abiturientams geriau pasiruošti baigiamiesiems egzaminams, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija buvo paskelbusi pedagogų asociacijų projektų, skirtų tikslinei pagalbai abiturientams ir jų mokytojams, finansavimo konkursą.

Į valstybės finansavimą galėjo pretenduoti projektai, kurių rengėjai planuoja organizuoti nuotolines konsultacijas abiturientams mažesnėse grupėse (nuo 10 iki 30 mokinių) ar viešas konsultacijas didelėms grupėms (daugiau nei 30-čiai mokinių). Taip pat valstybės finansavimą galėjo gauti norintys parengti teminių vaizdo pamokų ar paskaitų ciklus, organizuoti metodinius ar dalykinius seminarus abiturientų mokytojams, rengti emocinės paramos ar psichologinės pagalbos konsultacijas ir kt.

Atrinkta 12-a projektų, kuriems įgyvendinti iš valstybės biudžeto skirta beveik 112 tūkst. eurų.

Finansavimas skirtas šalies lietuvių kalbos ir literatūros, fizikos, chemijos, matematikos, informatikos, istorijos, geografijos, užsienio kalbų, anglų kalbos, rusų kalbos ir kitų dalykų mokytojų asociacijų parengtiems projektams.

Informacijos apie konsultacijų tvarkaraščius galima rasti https://pagalbamokytis.lt/abiturientams/ bei pedagogų asociacijų tinklalapiuose. Konsultacijos vyks iki pat egzaminų sesijos pradžios.

Parašykite komentarą