studentai
Švietimas

Plečiamas Valstybinio studijų fondo darbų laukas užtikrins efektyvesnį paramos studentams teikimą

Paramos studentams teikimas bus administruojamas centralizuotai per Valstybinį studijų fondą (VSF), „vieno langelio“ principu, o paramos sistema bus aiškesnė, skaidresnė ir efektyvesnė. Tai užtikrins Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymu šiandien Vyriausybės atnaujinti Valstybinio studijų fondo nuostatai, kuriais išplečiamos Fondo veiklos.

Vyriausybei patikslinus nuostatus, Valstybinis studijų fondas tampa pagrindine įstaiga, administruojančia didžiąją dalį paramos studijoms veiklų: paramą studijoms užsienyje, paskolas, tikslines, socialines ir studijų stipendijas, skirtas profesinio mokymo įstaigų mokiniams ir visų pakopų aukštojo mokslo studentams.

Atnaujintuose VSF nuostatuose numatyta, kad Fondas administruos tikslines stipendijas aukštųjų mokyklų studentams ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams, pasirinkusiems valstybei reikalingas prioritetines sritis.

Nauja yra ir tai, kad Fondas administruos lėšų studentų pilietiniams, moksliniams, verslumo, kūrybiniams ir sportiniams projektams skyrimą, panaudojimą ir atsiskaitymą už panaudotas lėšas.

Atnaujintuose nuostatuose taip pat patvirtinta, kad Valstybinis studijų fondas teikia finansinę paramą doktorantams, administruoja valstybės paskolas ir valstybės remiamas paskolas, taip pat paramą profesiniam mokymui vykdyti, vykdo finansavimo konkursą „Kitas 100“ Lietuvos jaunuoliams, studijuojantiems geriausiose pasaulio aukštosiose mokyklose, administruoja paramą pedagoginių studijų studentams.

Papildomoms funkcijoms atlikti Fondui numatyta skirti apie 60 tūkst. Eur iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos asignavimų.

Atnaujintuose nuostatuose taip pat apibrėžta, kad Fondo direktoriaus kadencija yra 5 metai. Patikslinti Fondo valdybos sudarymo principai, papildomai nustatant, kad valdyboje būtų po vieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir profesinio mokymo įstaigų pasiūlytą atstovą.

Parašykite komentarą