vaikai
Naudinga žinoti Švietimas

Pirmą kartą skelbiami ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos duomenys

Higienos institutas, remdamasis tvarkomos Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos (toliau – VSS IS) duomenimis, sukauptais iš Mokinio sveikatos pažymėjimo duomenų, pristato 2020–2021 m. m. ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos duomenis. Iki šiol šie duomenys nebuvo skelbiami.

       Ikimokyklinio amžiaus vaikų dantys tris kartus sveikesni, palyginus su 7–17 m. amžiaus mokiniais. 2020–2021 m. m. 60,9 proc. vaikų (0–6 m.) dantys sveiki, 7–17 m. amžiaus grupėje tokių mokinių dalis sudarė 21,1 proc.

       Vaikų fizinis pajėgumas aukštas. 2020–2021 m. m. 99,4 proc. vaikų (0–6 m.) dalyvavo ugdymo procese, priklausydami pagrindinei fizinio ugdymo grupei. Šioje fizinio ugdymo grupėje 0–6 m. amžiaus vaikų 2,7 proc. daugiau, palyginus su 7–17 m. amžiaus mokiniais (96,7 proc.).

       Pagrindinei fizinio ugdymo grupei priskiriami visiškai sveiki ar turintys nedidelių sveikatos sutrikimų (nedidelio laipsnio regos sutrikimai, netaisyklinga laikysena, funkciniai negalavimai ir pan.) vaikai.

       Normalaus svorio vaikų dalis panaši į vyresnių mokinių. 2020–2021 m. m. 63,6 proc. 2–6 m. amžiaus vaikų buvo normalaus kūno svorio. Šio amžiaus vaikų, turinčių normalų svorį, dalis nežymiai (0,3 proc.) didesnė, palyginus su 7–17 m. amžiaus mokiniais (63,3 proc.). Per didelio svorio (antsvoris ir nutukimas) 2–6 m. vaikų dalis sudarė 10,8 proc., tai yra 14,9 proc. mažiau nei vyresnių (7–17 m.) mokinių –  25,7 proc.

       Kūno masės indekso (toliau – KMI) įvertinimas apskaičiuojamas pagal vaikams nuo dvejų metų amžiaus pritaikytas KMI vertinimo ribas, nustatytas kovos su nutukimu darbo grupės (International Obesity Task Force; IOTF). Šios ribos Lietuvoje oficialiai įsigaliojo 2020 m. gegužės 1 d.

       Ugdymo procese 0–6 m. vaikams dažniau nei vyresniems mokiniams nustatomos bendros rekomendacijos dėl alergenų ir pritaikytos mitybos. 2020–2021 m. m. profilaktinio sveikatos patikrinimo metu bendros rekomendacijos nustatytos 13,2 proc. 0–6 m. amžiaus vaikų. Bendra rekomendacija „Vengti alergenų“ nustatyta 12,8 proc., „Pritaikytas maitinimas“ – 9,9 proc.,  „Pritaikyta sėdėjimo vieta“ –  5,1 proc., „Skubios pagalbos poreikis“ –  4,4 proc., „Kita“ – 67,8 proc. bendrą rekomendaciją turinčių 0–6 m. vaikų. Bendra rekomendacija „Vengti alergenų“ 0–6 m. vaikams 2020–2021 m. m. nustatyta 3 proc. daugiau nei vyresniems (7–17 m.) mokiniams – 9,8 proc., o rekomendacija „Pritaikytas maitinimas“ – 3,7 proc. daugiau nei 7–17 m. mokiniams – 6,2 proc.

       7,8 proc. ikimokyklinio amžiaus vaikų nurodomos specialios rekomendacijos dėl sveikatos sutrikimų. Iš vaikų(0–6 m.), kuriems nustatyta speciali rekomendacija, grupės 2020–2021 m. m. dažniausiai nurodytos specialios rekomendacijos ugdymo procese buvo dėl kalbos išraiškos sutrikimų (9,8 proc.), atopinio dermatito (7 proc.), dominuojančios alerginės astmos (proc.). Sveikatos sutrikimai skirtingi, palyginus su 7–17 m. amžiaus mokinių sveikatos sutrikimais, dėl kurių užpildytos specialios rekomendacijos: miopija (trumparegystės) – 20,2 proc., astigmatizmas (6,4 proc.), dominuojanti alerginė astma (4,9 proc.). Specialios rekomendacijos dėl sveikatos sutrikimų 0–6 m. vaikams nurodomos 4,3 proc. mažesne dalimi, palyginus su vyresniais mokiniais (7–17 m.) – 12,1 proc.

       Daugiau informacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų sveikatos rodiklius, kaupiamus VSS IS, penktajame informaciniame leidinyje ,,Vaikų sveikata“, skelbiamame Higienos instituto interneto svetainės skiltyje „Leidiniai“ -> „Sveikatos statistikos leidiniai“ -> „Vaikų sveikata“.

       Infografikas https://infogram.com/fizinio-pajegumo-apzvalga-20202021-m-m-1hdw2jped3epp2l

Parašykite komentarą