moksleiviai
Švietimas

Patvirtinti reikalavimai dėl egzaminų organizavimo pagal tarptautines programas besimokantiems abiturientams

Gegužės 3 d. įsigalios valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu patvirtinti reikalavimai dėl egzaminų abiturientams, kurie baigia vidurinio ugdymo programą pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, organizavimo būtinų sąlygų.

Visi asmenys egzaminų organizavimo vietose turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ir pan. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei, jiems rekomenduojama dėvėti veido skydelį.

Egzamine vienoje patalpoje gali dalyvauti ne daugiau kaip 10 mokinių. Tarp jų turi būti išlaikomas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas.

Egzaminai organizuojami taip, kad būtų išvengta skirtingose egzaminų grupėse esančių mokinių kontakto ir mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina egzaminų organizavimas, ar kitais pašaliniais asmenimis.

Egzaminuose dalyvaujantiems mokiniams turi būti pateikta informacija apie: asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.); reikalavimus dėl kaukių dėvėjimo; draudimą egzaminuose dalyvauti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Mokinių, darbuotojų, dalyvaujančių egzaminuose, sveikata turi būti stebima: turi būti sudarytos sąlygos matuoti(s) kūno temperatūrą. Mokiniai, darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti egzaminų organizavimo vietą, jiems turi būti rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Jeigu švietimo įstaigos administracija iš paties mokinio, darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją.

Į egzaminų organizavimo vietą draudžiama atvykti asmenims, kuriems tuo metu privaloma izoliacija.

Egzaminų organizavimo vietoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai. Turi būti sudaryta galimybė egzaminuose dalyvaujančių mokinių ir darbuotojų rankų dezinfekcijai. Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos.

Patalpos, kuriose organizuojami egzaminai turi būti išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Kitas aplinkos valymas egzaminų organizavimo vietoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas. Jei egzaminams naudojamas inventorius, jis turi būti išvalomas ir dezinfekuojamas po kiekvieno panaudojimo.

Mokiniams rekomenduojama profilaktiškai tirtis dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. nustatyta tvarka.

Su valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu galite susipažinti čia.

Parašykite komentarą